موضوعات = پژوهشهای میان رشته ای ادبی
تحلیل روایت «سبزه‌قبا» بر اساس نظریه‌ی«سفر قهرمان» جوزف کمپبل و نظریه‌ی سوق دهنده‌های اریک برن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

10.30465/lir.2021.38489.1390

بهمن نامور مطلق؛ سودابه صفری سنجانی؛ مائده حسینی کومله


برهم‌کنشی مطالعات میان رشتگی و فرهنگی در ادبیات تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.30465/lir.2022.38613.1397

ابوالفضل حری


تحلیل نظام‌مندی استعارۀ مفهومی زمان، در اشعار محمد جواد محبت و پرتو کرمانشاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.30465/lir.2022.38553.1396

هاشم کرمی؛ نسرین علی اکبری؛ زانیار نقشبندی


خوانش انتقادی مجموعه شعر «طفلی به نام شادی» شفیعی کدکنی با رویکرد هرمنوتیک میان‌فرهنگیِ مال، کیمرله و ویمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

10.30465/lir.2022.40275.1472

شیرزاد طایفی؛ سمیه قربانپور دلیوند


تحلیل نظریه معنا درمانی ویکتورفرانکل در آثار احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30465/lir.2022.39670.1450

مریم امیرارجمند؛ مطهره آزادی خواه؛ ماندانا هاشمی


تحلیل شخصیّت «کلو» در رمان «سووشون» بر اساس نظریّۀ کارن هورنای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30465/lir.2022.39979.1462

محمدعلی رضایی


«بررسی مهرطلبی کودکان براساس نظریه‌ روانکاوی کارن ‌هورنای مطالعه موردی: داستان «من‌نوکر بابا نیستم اثر احمداکبرپور»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30465/lir.2022.40303.1476

منصور پیرانی؛ مرضیه سلیمیان


نقد استعاره مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

10.30465/lir.2022.40930.1499

علیرضا شعبانلو


مقایسۀ نیازها (بقا، عشق، تفریح، آزادی، قدرت) در داستان‌های برگزیدۀ کودکان و نوجوانان براساس نظریۀ گلاسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.30465/lir.2022.39174.1423

سمیه رضایی؛ جعفر فسایی


تحلیل دو نمونه متون روایی ادبیات فارسی در چارچوب نظریه شناختی فضاهای ذهنی و آمیزه مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30465/lir.2022.36967.1332

سهیلا نوربخش بیدختی؛ فرنگیس فرهود


نقد ادبی تکاملی و کاربرد آن در تحلیل داستان (مطالعه موردی: رمان بامدادخمار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30465/lir.2022.37822.1369

حسن اکبری بیرق؛ رستم شامحمدی؛ امینه حقیقی پشتیری


سیندخت کابلی: خرد ورزی و تدبیر زنان اسطوره ای شاهنامه ی فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30465/lir.2022.40204.1469

فاطمه راکعی


تحلیل تطبیقی آشوب‌ و نظم در رمان‌های چاه بابل و واحۀ غروب بر پایة الگوی نشانه‌شناسی فرهنگی لوتمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

10.30465/lir.2022.39178.1425

خلیل بیگ‌زاده؛ پریسا احمدی؛ سوسن جبری؛ عبدالرضا نادری فر


تحلیل بینانشانه‌ای رمان و فیلم«گاو خونی» براساس رمزگان روایی رولان بارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

10.30465/lir.2022.34060.1241

مژگان ربانی؛ مهیار علوی مقدم؛ محمود فیروزی مقدم؛ سهند خیرآبادی


بررسی تحلیلی و تطبیقی روایت عاشورا در تاریخ طبری و تاریخ بلعمی بر اساس نظریۀ فزون‌متنیت ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

10.30465/lir.2022.34041.1234

حامد صافی


بررسی و تحلیل شخصیت عشقی مجنون در «لیلی و مجنون» نظامی بر اساس نظریۀ مثلث عشقی رابرت. جی استرنبرگ در روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.30465/lir.2022.37691.1365

حسین قاسمی زاده؛ بیژن ظهیری


تحلیل «عنوان‌گذاریِ» داستان‌های فارسی ( 1332-1357 ه.ش) با رویکرد جامعه‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.30465/lir.2022.40270.1473

ساناز خوش حساب؛ موسی پرنیان؛ سوسن جبری


مواجهۀ فردوسی با ترومای فرهنگی؛ از شناخت تا واکنش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

10.30465/lir.2022.41235.1513

هادی یوسفی


نمود صورت های مثالی ازلی در «طریقت نامه» عمادالدین فقیه کرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.30465/lir.2022.41737.1540

فاطمه جمالی؛ حمید طاهری؛ ملیکا حاجی شعبانیان


فرهنگ اصطلاحات پزشکی و داروشناسی در ادب فارسی: ارزیابی نقّادانه از منظر میان‌رشته‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

10.30465/lir.2022.41515.1525

اکبر حیدریان؛ هاشم صادقی


مطالعه تطبیقی اساطیر ترکیبی پیکرگردانی در نمایشنامه‌های بهرام بیضایی بر مبنای نظریه بیش‌متنیت ژراژ ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.30465/lir.2022.41569.1531

الهه فیضی مقدم؛ محمد عارف؛ محمدرضا شریف زاده