اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 498
تعداد پذیرش 63
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 313
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 188

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 96
تعداد مشاهده مقاله 51667
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 21714
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 66 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 142 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 38 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 10 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 72 روز
درصد پذیرش 13 %