پژوهشهای میان رشته ای ادبی
مطالعه تولید معنا با اتکا بر نظام 'گسست و تطبیق‌پذیری در چارچوب نشانه-معناشناسی گفتمانی: بررسی موردی نمایشنامه معمای ماهیار معمار اثر رضا قاسمی

زهرا احسانی؛ حمیدرضا شعیری؛ مرتضی بابک معین

دوره 5، شماره 10 ، شهریور 1402، صفحه 1-30

https://doi.org/10.30465/lir.2022.41732.1542

چکیده
  عناصر درون‌گفتمانی عموما در نظام تطبیق‌پذیر با جهان هستی خود همگرا هستند؛ اما اگر این نظام، تطبیق‌پذیر نباشد(گسست) با جهان هستی خود واگرا رفتار می‌کند. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد تا بر اساس نشانه‌معناشناسی گفتمانی به نحوه شکل‌گیری نظام تطبیق‌پذیر و گسست در نمایشنامة معمای ماهیار معمار اثر رضا قاسمی بپردازد. از این رو، از کل ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
بررسی تطبیقی دو نمایشنامه‌ی طوفان امه سه‌زر و چشم در برابر چشم غلامحسین ساعدی با تاکید بر آراء میشل فوکو

هدی اسمعیل‌تبار؛ اسماعیل نجار

دوره 5، شماره 10 ، شهریور 1402، صفحه 31-54

https://doi.org/10.30465/lir.2022.40154.1467

چکیده
  مکتب آمریکایی ادبیات تطبیق بستر مناسبی را فراهم کرده است تا بتوان مضامین، دیدگاه‌ها و مفاهیم مستتر در آثار ادبی را فارغ از زبان و جغرافیای آن‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. در این پژوهش نمایشنامه چشم در برابر چشم غلامحسین ساعدی و طوفان امه ‌سزر را با استفاده از مکتب آمریکایی و با تاکید بر آرا میشل فوکو مورد تطبیق قرار می‌دهیم و ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
ارزیابی و الگوهای ارزش‌گذاری بوم‌گرایانه در دو اثر همراه آهنگ‌های بابام و آبشوران از درویشیان (قرائتی بوم‌گرایانه)

هیوا حسن پور؛ هاجر هدایتی زاده

دوره 5، شماره 10 ، شهریور 1402، صفحه 55-86

https://doi.org/10.30465/lir.2023.46331.1737

چکیده
  ارزیابی‌ها و الگوهای ارزشی از جمله مواردی هستند که بر اساس آن‌ها می‌توان متون ادبی را بررسی و تحلیل کرد. این پژوهش بر پایۀ الگوهای ارزش‌گذاری متن و با تکیه بر بوم‌گرایی و دانش بینارشته‌ای به بررسی و تحلیل دو مجموعه داستان همراه آهنگ‌های بابام و آبشوران از درویشیان پرداخته است. روش انجام پژوهش توصیفی و تحلیلی است. این دو مجموعه ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
بررسی استعارۀ مفهومی «معشوق نور است» در غزل عاشقانۀ فارسی و نقش‌مایه‌های ایرانی(با تکیه بر غزلیات سعدی و حسین منزوی)

مریم درپر؛ مژگان میرحسینی

دوره 5، شماره 10 ، شهریور 1402، صفحه 87-125

https://doi.org/10.30465/lir.2022.41561.1529

چکیده
  ماهیت استعاره جمعی و اشتراکی است و بر این اساس که تاریخ و مسائل تاریخی در گزینش قلمرو‌های منبع/ مبدأ استعاره‌ها و کارکرد شناختی آن‌ها نقش دارند، مسئله‌ای که پژوهش حاضر بدان می‌پردازد، دلایل پدید آمدن استعارۀ مفهومی «معشوق نور است» در غزل عاشقانۀ فارسی است. جهت پرداختن به مسئلۀ مذکور به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی غزلیات سعدی ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
کاربست انگارۀ جهان های متن در اشعار شیرکو بیکس: رویکرد شعرشناسی شناختی

بهمن حیدری؛ مسعود دهقان؛ عامر قیطوری

دوره 5، شماره 10 ، شهریور 1402، صفحه 126-158

https://doi.org/10.30465/lir.2022.38533.1394

چکیده
  شعرشناسی شناختی به‌عنوان یکی از شاخه‌های مطرح‌شده در علوم شناختی، به خواننده امکان‌می‌دهد تا با کمک ابزارها و عناصر سازندۀ متن به تحلیل آن‌ بپردازد. از این‌رو، هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عناصر سازندۀ شعر، گزیده‌ای از اشعار شیرکو بیکس با عنوان «معروف آقایی شعری موزون و بارانی جوان‌مرگ‌شده» از مجموعۀ «چراکانی سه‌ر ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
بررسی عواطف بازتاب یافته در غزلیات شمس، بر اساس نظریة هیجان‌های بنیادین روبرت پلاچیک

طارق ذاکر؛ سید اسماعیل قافله باشی؛ قربان ولیئی

دوره 5، شماره 10 ، شهریور 1402، صفحه 159-197

https://doi.org/10.30465/lir.2022.42476.1581

چکیده
  عاطفه از عناصر مهم و حیاتی شعر است، هر شعری به نوعی حاصل انفعالات نفسانی هنرمند است. انفعالات نفسانی از محرک‌های اصلی شکل‌گیری آثار هنری محسوب می شود؛ از این‌رو غزلیات مولانا نتیجة تجارب ناب عرفانی و انگیختگی عواطف قدرتمند او است. در جستار حاضر وجه غالب عواطف بازتاب یافتة غزلیات شمس با استفاده از نظریة «هیجان‌های بنیادین» ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
از اقتباس تا بینامتنیت: بررسی مفهوم اقتباس از چشم‌انداز نظریه بینامتنیت و چند اصطلاح کلیدی

صادق رشیدی؛ فاطمه عظیمی فرد

دوره 5، شماره 10 ، شهریور 1402، صفحه 198-236

https://doi.org/10.30465/lir.2022.41879.1548

چکیده
  این مقاله که در ذیل تحقیقات کیفی قرار میگیرد، با رویکرد تحلیلی و با هدف تبیین مفهوم اقتباس از منظر نظریه بینامتنیت نوشته شده و به بررسی نظریه بینامتنیت و چند مفهوم کلیدی دیگر پرداخته است. به نظر میرسد آن مفهومی که در هنرهای نمایشی بهعنوان اقتباس مطرح میشود، در واقع یک تمهید و تکنیک و تصور سنتی در باب معنای بر گرفتگی از متون قبلی است ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
تحلیل روایت «سبزه‌قبا» بر اساس نظریه‌ی«سفر قهرمان» جوزف کمپبل و نظریه‌ی سوق دهنده‌های اریک برن

سودابه صفری سنجانی؛ بهمن نامور مطلق

دوره 5، شماره 10 ، شهریور 1402، صفحه 237-270

https://doi.org/10.30465/lir.2021.38489.1390

چکیده
  روایت «سبزه‌قبا» یکی از افسانه‌های عامیانه‌‌ی مشهور سنجان است. چگونگی خط سیر قهرمان در سفر اسطوره‌ای سبزه‌قبا بر اساس الگوی تک اسطوره‌‌ی سفر قهرمان کمپبل و هم‌چنین ‌شناسایی سوق دهنده‌ی روانی قهرمان داستان بر اساس نظریه‌ی T.A ، مسئله‌ی اصلی این پژوهش است. هدف این پژوهش شناخت کهن الگوی سفر قهرمان در داستان اسطوره‌ای «سبزه‌قبا»، ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
هم پوشانی صرفی برخی از واژگان گویش الموتی با واژه های انگلیسی و بررسی ریشه های باستانی آن

یحیی طالبیان؛ محمد صادق فتاح آتانی؛ محمود بشیری

دوره 5، شماره 10 ، شهریور 1402، صفحه 271-288

https://doi.org/10.30465/lir.2022.41648.1537

چکیده
  بر اساس یافته های زبان شناسان، گویش الموتی را می توان در زیر مجموعه زبان های شمالی_غربی ایران باستان تقسیم بندی کرد و زبان های ایرانی را می‌توان در قالب خانواده ی بزرگ زبانی (هند و اروپایی) بررسی کرد، افق مقایسه و پیوند گویش الموتی با زبان لاتین در سرآغاز و منشا از جهات شکل، ساختار آوایی و معنایی دامنه وسیعی از تحقیقات را پیش چشم محققان ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
بازنمایی معنای هویت در فیلمنامۀ حقایق دربارۀ لیلا دختر ادریس، اثر بهرام بیضایی

ریحانه قندی؛ زهرا حیاتی

دوره 5، شماره 10 ، شهریور 1402، صفحه 289-347

https://doi.org/10.30465/lir.2022.41530.1527

چکیده
  هویت مفهومی سیال و بی‏ثبات است که متناسب با به کارگیری در هر متن، معنای آن تعریف می‏شود. در برخی تعریف‏های جامعه‏شناختی، تقابل میان هویت فردی و اجتماعی، ذیل نگاه کلی به مفهوم هویت رنگ می‏بازد. فردیت هر شخص که دربردارندۀ صفات منحصربه‏فرد و غالباً ذاتیِ اوست، تحت تأثیر هویت اجتماعی کمرنگ است و با امور اکتسابی در اجتماع و هر ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
«بررسی تطبیقی شگردهای نام‎گذاریِ آثار ادبی در ایران و جهان» (طبقه‎بندی نام‌های ادبی از منظر ساخت‎های نحوی و ویژگی‎های زبان‎شناختی)

عطاالله کوپال

دوره 5، شماره 10 ، شهریور 1402، صفحه 347-378

https://doi.org/10.30465/lir.2023.43741.1651

چکیده
  تمام مولفان و مصنفان ادبی، از دیرباز به دنبال یافتن نام‌هایی جذاب و ماندگار برای آثار خود بوده‌اند و بحث در بارة نام آثار ادبی به اندازة بررسی ساختار و محتوای آنها، در مباحث نقد ادبی، در خور اهمیت بوده است. مقالة حاضر به دنبال یافتن شگردهای نام‌گذاری آثار برجسته و بزرگ ادبی و طبقه‌بندی آنهاست. رویکرد اصلی مقاله، بر شالودة زمینه‌ای ...  بیشتر