کسب رضایتمندی در مثنوی مولوی با رویکرد نظریۀ مثبت‌گرایی سلیگمن

فاطمه صغری اصغری مهر؛ امیراسماعیل آذر؛ ساره زیرک

دوره 4، شماره 8 ، دی 1401، صفحه 1-29

https://doi.org/10.30465/lir.2022.35361.1274

چکیده
  روان‌شناسی مثبت با تمرکز بر توانایی‌های انسان مسیر رسیدن به آرامش را به جوامع بشری معرفی می‌کند. سلیگمن (Seligman) بنیان‌گذار این علم، با تبیین هیجان‌های مربوط به زمان (حال، گذشته، آینده) درصدد بیان چیزی است که ارسطو آن را «زندگی خوب» نامید. لذا، از نظر سلیگمن ماهیت شادی پایدار در گذشته، کسب «رضایتمندی» است. لکن او در زمان ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
تحلیل نظریه معنا درمانی ویکتورفرانکل در آثار احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث

مطهره آزادی خواه؛ مریم امیرارجمند؛ ماندانا هاشمی

دوره 4، شماره 8 ، دی 1401، صفحه 30-53

https://doi.org/10.30465/lir.2022.39670.1450

چکیده
  هدف و معنای زندگی، در حال حاضر یکی از دشوارترین و مهم‌ترین سؤالات انسان است. امروزه پاسخ گفتن به این پرسش و پرداختن به این موضوع بیش از گذشته احساس می‌شود. ویکتور فرانکل نظریه پردازی است که از رهگذر تجربیات سختی که داشته است به این پرسش پاسخ گفته است. وی در مکتب خویش که «معنا درمانی» نام دارد، کوشیده است تا به انسان یادآور شود ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
«بررسی مهرطلبی کودکان براساس نظریه‌ روانکاوی کارن ‌هورنای مطالعه موردی: داستان «من‌نوکر بابا نیستم اثر احمداکبرپور»

منصور پیرانی؛ مرضیه سلیمیان

دوره 4، شماره 8 ، دی 1401، صفحه 54-87

https://doi.org/10.30465/lir.2022.40303.1476

چکیده
  سلامت، تربیت و موفقیت کودکان در جهان امروز از مسایل بسیار مهم در خانواده‌ها، محیط آموزشی، فرهنگی و ادبیات کودکان است که در قالب‌های گوناگون از جمله داستان‌ها، انیمیشن‌ها و گونه‌های دیگر ادبی بازتاب می‌یابد. اهمیت این مساله موجب شد در آثار ادبی کودکان با رویکرد روانشناختی هم مورد بررسی قرار بگیرد. بدین منظور داستان‌هایی مورد ...  بیشتر

بررسی تطبیقی استعاره مفهومی «ترس» در آثار افغانی و ایشی گورو با تکیه بر دیدگاه لیکاف و جانسون

ساناز تقی پور حاجبی؛ کامران پاشایی؛ پروانه عادل‌زاده

دوره 4، شماره 8 ، دی 1401، صفحه 88-110

https://doi.org/10.30465/lir.2021.33756.1227

چکیده
  ترس از عواطفی است که بشر در طول تاریخ همواره تجربه کرده است استعارۀ مفهومی یکی از راه‌هایی است که می‌توان تفاوت و شباهت فرهنگ‌ها را در اظهار و چگونگی آن به دست آورد. در اینجا به بررسی و مقایسۀ این استعاره در آثار علی محمد افغانی و ایشی گورو به روش توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است و داده‌های تحقیق بر پایۀ رویکرد معناشناسی شناختی در چهارچوب ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
برهم‌کنشی مطالعات میان رشتگی و فرهنگی در ادبیات تطبیقی

ابوالفضل حری

دوره 4، شماره 8 ، دی 1401، صفحه 111-134

https://doi.org/10.30465/lir.2022.38613.1397

چکیده
  این مقاله، بر نقش مطالعات میان‌رشتگی و فرهنگی در تبیین ادبیات تطبیقی تأکید می‌کند. در این‌جا، پای چند مسأله به میان می‌آید. اول، ادبیات فقط محدود به متون مکتوب نمی‌شود و همه نوع متون نوشتاری و غیرنوشتاری را در برمی‌گیرد. دوم، تعریف دقیقی از ادبیات تطبیقی به‌مثابه «رشته» یعنی نظام مطالعاتی در دست نداریم. سوم، علاوه بر مطالعات ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
حرکت به سوی انتزاع در دو روایت کلامی و تصویری بررسی صحنۀ آغازین بوف کور و نقاشی انتزاعی کاندینسکی

مریم درپر

دوره 4، شماره 8 ، دی 1401، صفحه 135-161

https://doi.org/10.30465/lir.2022.39772.1454

چکیده
  این پژوهش مطالعه‌ای بینامتنی است که به بررسی وجوه همانندی بوف کور به‌عنوان آغازگر داستان مدرن فارسی و نقاشی انتزاعی/آبستره واسیلی کاندینسکی و چگونگی کارکرد لایۀ حسی- ادراکی در آن‌ها می‌پردازد. این مشابهت را بین صحنة آغازین بوف کور و شروع هنر انتزاعی واسیلی کاندینسکی (زادة 1866. مسکو) که خود او توصیف نموده، نشان می‌دهد؛ با هدف مطالعۀ ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
تحلیل شخصیّت «کلو» در رمان «سووشون» بر اساس نظریّۀ کارن هورنای

محمدعلی رضایی

دوره 4، شماره 8 ، دی 1401، صفحه 162-181

https://doi.org/10.30465/lir.2022.39979.1462

چکیده
  بررسی شخصیّت کلو در داستان سووشون مسئلۀ اصلی این مقاله است که به سبب دوری از خانوادۀ روستایی و محیط دلخواهش دچار اضطراب و پرخاشگری شده و در برابر یوسف و خانواده‌اش، مکانیسم‌های دفاعی روانی را به کار می‌برد که منطبق با نظریّۀ کارن هورنای‌ است.هدف از این تحقیق، آن است که تاثیر دوران کودکی و محیط رشد و تعلیم و تربیت را در شکل‌گیری شخصیّت ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
مقایسۀ نیازها (بقا، عشق، تفریح، آزادی، قدرت) در داستان‌های برگزیدۀ کودکان و نوجوانان براساس نظریۀ گلاسر

سمیه رضایی؛ جعفر فسایی

دوره 4، شماره 8 ، دی 1401، صفحه 182-221

https://doi.org/10.30465/lir.2022.39174.1423

چکیده
  ادبیات و خصوصاً داستان‌هایی که برای کودکان نوشته می‌شود، اگر براساس شناخت درست از شخصیت و روحیات کودکانه و روانشناسی دوران کودکی نوشته شده باشد، نه تنها می‌تواند در برآورده‌شدن بعضی از نیازهای کودک، یاری‌رسان باشد، بلکه در تقویت توانمندی کودکان در برآوردن نیازهایشان نیز می‌تواند نقش موثری داشته باشد و در این مهم والدین و مربیان ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
نقد نظریة استعاره مفهومی

علیرضا شعبانلو

دوره 4، شماره 8 ، دی 1401، صفحه 222-247

https://doi.org/10.30465/lir.2022.40930.1499

چکیده
  لیکاف و جانسون، استعاره را ابزاری شناختی می‌دانند که بواسطة چیزی متعارف و تجربی، چیزی دیگر را می‌شناسیم. از نظر آنان استعاره در سراسر زندگی روزمره و نه تنها در زبان، که در اندیشه و عمل ما جاری است و نظام مفهومی معمول ما که در چارچوب آن می‌اندیشیم و عمل می‌کنیم، ماهیتی اساساً استعاری دارد. آنان مدّعی‌اند در نظریه‌های سنتی، به رابطة ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
خوانش انتقادی مجموعه شعر «طفلی به نام شادی» شفیعی کدکنی با رویکرد هرمنوتیک میان‌فرهنگیِ مال، کیمرله و ویمر

شیرزاد طایفی؛ سمیه قربانپور دلیوند

دوره 4، شماره 8 ، دی 1401، صفحه 248-275

https://doi.org/10.30465/lir.2022.40275.1472

چکیده
  در دنیایی که تعامل و مواجهه با دیگری و بیگانه و هم‌زیستی با وی، حقیقتی انکارناپذیر محسوب می‌گردد، ارائۀ راهکاری برای اجرای بی‌خطرترین و مسالمت‌آمیزترین شیوه‌های تعامل و هم‌زیستی منظور نظر تمامی اندیشمندان میان‌فرهنگی با رویکردهای گوناگونشان محسوب می‌شود. به باور اندیشمندان میان‌فرهنگی، این شیوه‌ها از مسیرِ چگونگی فهمِ- ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
مطالعه تطبیقی اساطیر ترکیبی پیکرگردانی در نمایشنامه‌های بهرام بیضایی بر مبنای نظریه بیش‌متنیت ژراژ ژنت

الهه فیضی مقدم؛ محمد عارف؛ محمدرضا شریف زاده

دوره 4، شماره 8 ، دی 1401، صفحه 276-312

https://doi.org/10.30465/lir.2022.41569.1531

چکیده
  هدف این مقاله خوانش بیش‌متنی اساطیر ترکیبی پیکرگردانی در نمایشنامه‌های بهرام بیضایی بر پایه نظریه ژرار ژنت است. بیش‌متنیت یکی از اقسام ترامتنیتِ ژنت، درباره ارتباطِ میان دو متن است. این نظریه بیشتر به برگرفتگی و تأثیر متن پیشین بر متن پسین می‌پردازد و شامل دو نوع اساسی، همانگونگی و تراگونگی‌ست. اساطیر ترکیبی پیکرگردانی از مهمترین ...  بیشتر

پژوهشهای میان رشته ای ادبی
تحلیل نظام‌مندی استعارۀ مفهومی زمان، در اشعار محمد جواد محبت و پرتو کرمانشاهی

هاشم کرمی؛ نسرین علی اکبری؛ زانیار نقشبندی

دوره 4، شماره 8 ، دی 1401، صفحه 313-341

https://doi.org/10.30465/lir.2022.38553.1396

چکیده
  نظام مفهومی‌ای که با آن می‌اندیشیم، ساختاری استعاری دارند که با عنوان استعاره‌های مفهومی در فرهنگ، هنر و آداب و رسوم انسانها ظاهر می‌شوند و این امر در بحث زبان‌شناسی شناختی قابل بحث و بررسی است. استعاره‌های مفهومی به عینی‌سازی امور ذهنی می‌پردازد و نگرش شاعران و نویسندگان را در حوزه‌های مختلف این مقوله، مورد ارزیابی قرار می-دهد. ...  بیشتر

الگوی عشق در اسطوره-آیین سارای

بهمن نامور مطلق؛ پریسا علیخانی

دوره 4، شماره 8 ، دی 1401، صفحه 342-372

https://doi.org/10.30465/lir.2021.36128.1294

چکیده
  اسطوره-آیین سارای یکی از روایت های مشهور و مشترک در میان مردم آذربایجان (ایران و جمهوری آذربایجان) است. این اسطوره-آیین، روایت عشق دختر و پسری است که در اثر غیبت عاشق و ظلم خانِ روستا به خودکشی معشوق می انجامد. این اسطوره-آیین در ادبیات و هنر مردم این مناطق ریشه دوانده و دارای بار ارزشی بالایی در فرهنگ این منطقه است. نگارندگان در این پژوهش ...  بیشتر