دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-339 
5. سبک زنانه در متون لالایی

صفحه 132-161

محمداسماعیل دهقان طزرجانی؛ حسن ذوالفقاری


8. خوانش تأملی «پیر چنگی» در زمان و حکایت پل ریکور

صفحه 215-241

زهرا صابری نیا؛ نرگس محمدی بدر؛ فاطمه کوپا؛ فرهاد درودگریان


9. واکاوی شخصیت «طوبا» در رمان طوبا و معنای شب بر مبنای «مثلث کارپمن»

صفحه 242-273

سعیده صمیمی؛ پروانه عادل‌زاده؛ کامران پاشایی فخریی