دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399 
9. رویکردی شناختی به کلان‌استعارة عشق در اشعار شیرکو بی‌کس

صفحه 252-273

صمد علی آقایی؛ وحید غلامی؛ صادق محمدی بلبلان آباد؛ عادل دست گشاده


10. تحلیل مقایسه ای ارتباط غیرکلامی در شعر کلاسیک فارسی و عربی

صفحه 274-294

یوسف محمدنژاد عالی زمینی؛ رمضان رضایی؛ پریناز علی اکبری