کلیدواژه‌ها = مثنوی
تعداد مقالات: 1
1. نگرش مولانا به ناهنجاری‌های جنسی و هویت‌های دیگرگونۀ جنسی در مثنوی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-30

سید ناصر جابری اردکانی؛ حسین علی اکبری؛ دریا محیط