خوانش پسااستعماری فرانتس فانونی نمایشنامه‌های «رقص جنگل‌ها» و «مرگ و سوارکار شاه» اثر وله سوینکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول) استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبان‌های خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. salami.a@ut.ac.ir

2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبان‌های خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. midiamohammadi@ut.ac.ir

10.30465/lir.2021.31648.1165

چکیده

نمایشنامه‌های "رقص جنگل‌ها" و "مرگ و سوارکار پادشاه" آثار وله سوینکا، نویسنده مطرح اهل نیجریه هستند. وله سوینکا در رویکردی منحصربه‌فرد، با به نمایش گذاشتن شرایط زندگی بومیان و تقابلات فرهنگی آنان با استعمارگران غربی انزجار خود را از استعمار غرب به تصویر می‌کشد و درعین‌حال در مورد خطر فروپاشی اجتماعی و اضمحلال هویت ملی براثر تعقیب کورکورانه سنت‌های بومی و همچنین وقوع استعمار داخلی هشدار می‌دهد. فرانتس فانون از نظریه‌پردازان مطرحی است که با دو نگاه سیاسی و روان‌شناختی به بررسی استعمار، انواع شیوه‌های آن و عوارض و عواقب آن پرداخته است. این مقاله، با بررسی دو نمایشنامه که یکی از آن‌ها در جشن آزادسازی نیجریه اجرا شد، به تعارضات و مسائل ملتی که سعی در بازیابی الگوهای کهن خود را دارد پرداخته و همچنین کوشش کرده است که احساس دوگانه‌ی وله سوینکا را نسبت به این بازیابی نشان دهد و ریشه آن را نیز پیدا کند.هر دو اثر انتخابی از سوینکا نشان‌گر آن هستند که وی نیز مانند فانون می‌خواهد که این تقابل فرهنگی، تبعیض و جدالِ همیشگی به صلحی ختم شود که شکوفایی آینده همه ابنای بشر در آن نهفته است. بررسی این آثار بر ما روشن می‌سازند که فرد استعمارکشیده باید با گذشته و حالش به صلح برسد، بر آنچه آینده را می‌سازد تمرکز کند تا بتواند آینده شکوهمندی را برای کشورش و هم‌وطنانش رقم بزند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • Appiah, Anthony. (1988) “An Evening with Wole Soyinka” Black American Literature Forum, Vol. 22, No. 4, (Winter), pp. 777-785
 • Appiah, Anthony. (1992) In My Father's House: Africa in the Philosophy of Culture. Oxford University Press.
 • Falola, Toyin. Heaton, Matthew M. (2008) A History of Nigeria. Cambridge University Press.
 • Fanon, Frantz (1986). Black Skin, White Masks. Translated by Charles Lam Markmann. Pluto Press. London.
 • Fanon, Frantz. (1963). The Wretched of the Earth. Translated by Constance Farrington. Grove Press, New York.
 • Gibbs, James.(1986) Wole Soyinka. Published by Higher and Further Education Division.
 • Jeyifo, Biodun. (2001) Conversations with Wole Soyinka. University Press of Mississippi.
 • Jeyifo, Biodun.(2004) Wole Soyinka: Politics, Poetics and Postcolonialism. Cornell University.
 • Msiska, Mpalive-Hangson (2013) Cultural studies, power and the idea of the hegemonic in Wole Soyinka's works. In: Lindfors, B. and Davis, G.V. (eds.) African Literatures and Beyond: A Florilegium.Cross/Cultures: Readings in the Post/Colonial Literatures in English 168. Amsterdam and New York: Rodopi, pp. 1-28.
 • Nayar, Pramod K.(2013) Frantz Fanon. Routledge.
 • Ogunbeshan, Kolawole.(1975). "Wole Soyinka, The Past and the Visionary Writer" A Celebration of Black and African Writing. Zariah: Ahmado Bello University Press. 175-188.
 • Price, Amanda. (1995)The Theatre of Promiscuity: A Comparative Study of the Dramatic Writings of Wole Soyinka and Howard Barker. PhD Dissertation. University of Leeds. April.
 • Soyinka, Wole.(1963) A Dance the Forests. Oxford University Press.
 • Soyinka, Wole. (1975). Death and the King's Horseman. Published by Hill and Wang. New York.
 • Sudha K. P. (2004)Soyinka's Vision of Life as Projected in His Major Works. PhD Dissertation, University of Calicut.