پژوهشهای میان رشته ای ادبی
بررسی عواطف بازتاب یافته در غزلیات شمس، بر اساس نظریة هیجان‌های بنیادین روبرت پلاچیک

طارق ذاکر؛ سید اسماعیل قافله باشی؛ قربان ولیئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

https://doi.org/10.30465/lir.2022.42476.1581

چکیده
  عاطفه از عناصر مهم و حیاتی شعر است، هر شعری به نوعی حاصل انفعالات نفسانی هنرمند است. انفعالات نفسانی از محرک‌های اصلی شکل‌گیری آثار هنری محسوب می شود؛ از این‌رو غزلیات مولانا نتیجة تجارب ناب عرفانی و انگیختگی عواطف قدرتمند او است. در جستار حاضر وجه غالب عواطف بازتاب یافتة غزلیات شمس با استفاده از نظریة «هیجان‌های بنیادین» ...  بیشتر