کلیدواژه‌ها = "عشق الهی"
تعداد مقالات: 1
1. تحول معنایی عقل و عشق در شعر داستانی فارسی و برداشت امروزین (فردوسی، نظامی، مولوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1399

مرتضی مردیها