کلیدواژه‌ها = کلان‌استعاره
تعداد مقالات: 1
1. رویکردی شناختی به کلان‌استعارة عشق در اشعار شیرکو بی‌کس

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 252-273

صمد علی آقایی؛ وحید غلامی؛ صادق محمدی بلبلان آباد؛ عادل دست گشاده