کلیدواژه‌ها = رمان عطر فرانسوی
تعداد مقالات: 1
1. کاربستِ نظریۀ کارن هورنای در مطالعۀ روانشناختیِ شخصیتهای رمان عطر فرانسوی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 71-97

علی افضلی؛ زینب حاجی علی اشرفی