نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، امیراسماعیل تحلیل روانکاوانۀ شخصیّت دو قهرمان زن و مرد در رمان سووشون بر مبنای نظریّۀ «عصبیّت» کارن هورنای [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 191-220]

ا

 • ابراهیمی، مهدیه گذار سوژه از چهارچوب‌های ایدئولوژیک در رمان آتش بدون دود [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 21-39]
 • احمدی، محمد بررسی رابطۀ رکن صحنه و جهان‌بینی تراژیک در شکواییه‌های فردوسی بر اساس نظریۀ دراماتیستی کنت برک [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 1-35]
 • اسداللهی، خدابخش تحلیل شخصیت فرهاد در منظومۀ «خسرو و شیرین» نظامی بر اساس نظریۀ عشق «اریک فروم» [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 1-20]
 • اسماعیلی، مراد بازتاب جلوه‌های لذت این جهانی در شعر، نقاشی و معماری عصر صفوی با استفاده از رویکرد تطبیقی هنری رماک [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 36-70]
 • افضلی، علی کاربستِ نظریۀ کارن هورنای در مطالعۀ روانشناختیِ شخصیتهای رمان عطر فرانسوی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 71-97]
 • اکبری، شایان بازکاوی حقوقی داستان سیاوش در شاهنامه در پرتو سنجه‌های دادرسی دادگرانه [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 98-129]
 • امینی، هدا تحلیلِ الگوی گفتمانیِ عناصرزبان شناختی و فرایندهای گفتمانِ رمانِ چراغ ها را من خاموش می کنم [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 130-163]

ب

 • بلاغی اینالو، علی ملاحظاتی پیرامون جایگاه ماکیاولی در مطالعات ادبی معاصر [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 191-211]
 • بهنام، مینا بررسی سازه های غزل مولوی در تصویر سازی بر بنیان رویکرد فضای ذهنی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 40-72]

ج

 • جبری، سوسن بررسی متن صوفیانه کشف الاسرار از دیدگاه طرح ارسال پیام اتولربینگر [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 73-111]
 • جلالی نژاد، مریم بررسی طرح‌واره‌های تصویری در مطریات عدنان الصائغ با تأکید برنظریه مارک جانسون [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 322-345]
 • جنتی راد، فاطمه ادبیات منظوم و منثور فارسی برای غیرفارسی‌زبانان: در جستجوی معیاری برای سازماندهی محتوای درسنامه‌های آموزشی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 346-391]

ح

 • حاجی علی اشرفی، زینب کاربستِ نظریۀ کارن هورنای در مطالعۀ روانشناختیِ شخصیتهای رمان عطر فرانسوی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 71-97]

خ

 • خضری، حیدر خوانش میان‌رشته‌ای و پسا‌استعماری داستان مجنونِ لیلی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 164-190]

د

 • دست گشاده، عادل رویکردی شناختی به کلان‌استعارة عشق در اشعار شیرکو بی‌کس [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 252-273]

ر

 • رحمانی، حسین شخصیت پردازی در نمایشنامه پلکان: با نگاهی به گواه‌نمایی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 112-143]
 • رضایی، رمضان تحلیل مقایسه ای ارتباط غیرکلامی در شعر کلاسیک فارسی و عربی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 274-294]
 • رضایی، محمدعلی تحلیل روانکاوانۀ شخصیّت دو قهرمان زن و مرد در رمان سووشون بر مبنای نظریّۀ «عصبیّت» کارن هورنای [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 191-220]
 • رضایی محلاتی، زویا ادبیات منظوم و منثور فارسی برای غیرفارسی‌زبانان: در جستجوی معیاری برای سازماندهی محتوای درسنامه‌های آموزشی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 346-391]

ز

 • زارع، میثم نقش نور در مفهوم‌سازی عشق در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 212-234]
 • زمانی(الله داد)، مریم نگاهی به کاربرد رویا در چند داستان اسماعیل فصیح از منظر روان تحلیل گری یونگ و فروید [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 221-251]
 • زیرک، ساره تحلیل روانکاوانۀ شخصیّت دو قهرمان زن و مرد در رمان سووشون بر مبنای نظریّۀ «عصبیّت» کارن هورنای [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 191-220]

ش

 • شعبانی، بهرام نقش نور در مفهوم‌سازی عشق در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 212-234]

ع

 • عباسی، خیام جستاری جامعه‌شناختی در چگونگی شکل‌گیری رمان فارسی؛ خوانشی لوکاچی – بوردیویی ‏ [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 144-190]
 • علوی مقدم، مهیار تحلیلِ الگوی گفتمانیِ عناصرزبان شناختی و فرایندهای گفتمانِ رمانِ چراغ ها را من خاموش می کنم [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 130-163]
 • علی آقایی، صمد رویکردی شناختی به کلان‌استعارة عشق در اشعار شیرکو بی‌کس [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 252-273]
 • علی اکبری، پریناز تحلیل مقایسه ای ارتباط غیرکلامی در شعر کلاسیک فارسی و عربی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 274-294]
 • علیخانی، زیبا بررسی و تحلیل ساختار و محتوای اشعار کتاب های فارسی دوره دبستان [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 322-346]

غ

 • غلامی، وحید رویکردی شناختی به کلان‌استعارة عشق در اشعار شیرکو بی‌کس [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 252-273]
 • غنی کله لو، ژاله ده فرمانِ مالیِ اسلامی؛ تأملی بر برخی قواعد و اصولِ نظامِ مالیِ اسلامی بر اساس سیاست‌نامه نظام‌الملک [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 292-321]

ف

 • فسائی، جعفر ملاحظاتی پیرامون جایگاه ماکیاولی در مطالعات ادبی معاصر [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 191-211]
 • فلاحی، احمد بازکاوی حقوقی داستان سیاوش در شاهنامه در پرتو سنجه‌های دادرسی دادگرانه [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 98-129]
 • فیروزی مقدم، محمود تحلیلِ الگوی گفتمانیِ عناصرزبان شناختی و فرایندهای گفتمانِ رمانِ چراغ ها را من خاموش می کنم [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 130-163]

ق

 • قاسمی زاده، حسین تحلیل شخصیت فرهاد در منظومۀ «خسرو و شیرین» نظامی بر اساس نظریۀ عشق «اریک فروم» [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 1-20]

ک

 • کارگر، شهرام نقش نور در مفهوم‌سازی عشق در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 212-234]
 • کاسی، فاطمه گذار سوژه از چهارچوب‌های ایدئولوژیک در رمان آتش بدون دود [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 21-39]
 • کشاورز بیضایی، محمد بررسی آسیب‌های اجتماعی و تاریخی قرن هشتم هجری در شعر حافظ شیرازی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 235-259]
 • کهریزی، شقایق بررسی متن صوفیانه کشف الاسرار از دیدگاه طرح ارسال پیام اتولربینگر [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 73-111]

گ

 • گلستانی بخت، طاهره نگاهی به کاربرد رویا در چند داستان اسماعیل فصیح از منظر روان تحلیل گری یونگ و فروید [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 221-251]

م

 • محمدنژاد عالی زمینی، یوسف تحلیل مقایسه ای ارتباط غیرکلامی در شعر کلاسیک فارسی و عربی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 274-294]
 • محمدی، فرهاد بررسی جایگاه و کارکرد تقابلی دو واژه‌ی «شهر» و «روستا» در ادبیات کلاسیک فارسی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 295-321]
 • محمدی بلبلان آباد، صادق رویکردی شناختی به کلان‌استعارة عشق در اشعار شیرکو بی‌کس [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 252-273]
 • محمودی، معصومه نظریه عشق استرنبرگ و نقد تطبیقی داستان معاصر [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 260-291]
 • مشهدی، علی ده فرمانِ مالیِ اسلامی؛ تأملی بر برخی قواعد و اصولِ نظامِ مالیِ اسلامی بر اساس سیاست‌نامه نظام‌الملک [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 292-321]
 • معروف، یحیی بررسی طرح‌واره‌های تصویری در مطریات عدنان الصائغ با تأکید برنظریه مارک جانسون [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 322-345]
 • مهری، معصومه بررسی و تحلیل ساختار و محتوای اشعار کتاب های فارسی دوره دبستان [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 322-346]

ن

 • نحفی بهزادی، سجاد بررسی و تحلیل ساختار و محتوای اشعار کتاب های فارسی دوره دبستان [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 322-346]

و

 • وکیلی فرد، امیررضا ادبیات منظوم و منثور فارسی برای غیرفارسی‌زبانان: در جستجوی معیاری برای سازماندهی محتوای درسنامه‌های آموزشی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 346-391]