نمایه نویسندگان

آ

 • آریان، حسین تحلیل روان‌شناختی شخصیت کودکان در داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی براساس نظریه‌ی کارن هورنای [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 28-44]

ا

 • اسمعیلی، پوریا بینامتنی اشعار عربی خراسان در قرن‌های چهارم و پنجم با معلّقات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 75-98]
 • اسمعیلی، پوریا تأثیر ترجمه تعدادی از متون پهلوی دینی بر بخشی از فضای فکری و فرهنگی عصر نخست خلافت عباسیان (132 – 232 ه.ق) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 135-157]
 • اصغری، رضا بررسی تطبیقی مکانیسم‏ های دفاعی در شعر ابوالعلاء معری و شوریدة شیرازی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 45-73]
 • اعظمی خویرد، حسن بینامتنی اشعار عربی خراسان در قرن‌های چهارم و پنجم با معلّقات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 75-98]
 • افشار، مرتضی خوانش جرم شناسانه آثار سعدی در حوزه کجروی کودک و نوجوان [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 1-27]

ب

 • باوان پوری، مسعود بررسی تحلیلی برونداد علمی مجلۀ علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • بخشنده، مریم بینامتنی اشعار عربی خراسان در قرن‌های چهارم و پنجم با معلّقات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 75-98]

پ

 • پرتوی، آناهیتا استعاره مفهومی «غم» در دو نوع شعر مرثیّه و حبسیّه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 16-36]
 • پرنیانی، میلاد معرفی کهن الگوی «موبد» و بررسی نقش آن در رفتار و آثار برخی علمای ایرانی دوره میانه اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 37-50]
 • پورحبیبی، ناصر تحلیل روان‌شناختی شخصیت کودکان در داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی براساس نظریه‌ی کارن هورنای [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 28-44]
 • پورشبانان، امیرحسین ظرفیت‎های اقتباس سینمایی از رمان ده نفر قزلباش اثر حسین مسرور [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 51-74]
 • پورشبانان، علیرضا ظرفیت‎های اقتباس سینمایی از رمان ده نفر قزلباش اثر حسین مسرور [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 51-74]

ج

 • جدیدی، لیلا بازآفرینی و بازخوانی شخصیت‌های تاریخی در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 253-291]

ح

 • حاجی پور، نادیا استعاره مفهومی «غم» در دو نوع شعر مرثیّه و حبسیّه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 16-36]
 • حبیبی، علی اصغر بررسی تطبیقی مکانیسم‏ های دفاعی در شعر ابوالعلاء معری و شوریدة شیرازی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 45-73]
 • حسامی، منصور تحلیل زیبایی شناختی دریافت اشیاء روزمره در متون ادبی از منظر هانس روبرت یاوس [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 74-102]
 • حسین قزوینی، نغمه تحلیل زیبایی شناختی دریافت اشیاء روزمره در متون ادبی از منظر هانس روبرت یاوس [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 74-102]
 • حسینی، علیرضا بینامتنی اشعار عربی خراسان در قرن‌های چهارم و پنجم با معلّقات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 75-98]
 • حیاتی، زهرا تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: داستان و فیلم اقتباسی «شوهر آهوخانم» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 99-134]

د

 • دین پرست، ولی معرفی کهن الگوی «موبد» و بررسی نقش آن در رفتار و آثار برخی علمای ایرانی دوره میانه اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 37-50]

ر

 • رئیسی، احسان استفاده از ظرفیت‌های ادبیّات در علوم رایانه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 158-180]
 • رحمانی فرشباف، سامان نگاهی به شخصیتهای رمان کلیدر دولت آبادی براساس مفاهیم احساس کهتری، جبران و برتری جویی در نظریه آدلر [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 207-229]
 • رحیمی، عبدالرفیع تأثیر ترجمه تعدادی از متون پهلوی دینی بر بخشی از فضای فکری و فرهنگی عصر نخست خلافت عباسیان (132 – 232 ه.ق) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 135-157]
 • رضایی سرچقا، مجتبی تأملاتی دربارة معرفت تاریخی سعدی شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 266-283]

ز

 • زمانی(الله داد)، مریم نگاهی به شخصیتهای رمان کلیدر دولت آبادی براساس مفاهیم احساس کهتری، جبران و برتری جویی در نظریه آدلر [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 207-229]
 • زینی وند، تورج امپریالیسم زبانی از دیدگاه نقدی عزّالدّین المناصره [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 181-202]

س

 • سعادتی نیا، سهیل استعاره مفهومی «غم» در دو نوع شعر مرثیّه و حبسیّه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 16-36]
 • سلامت آذر، رحیم دین و اخلاق در «شهریار» ماکیاولی و «سیاست‌نامه» نظام‏الملک؛ یک مطالعه تطبیقی با تکیّه بر تفاوت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 203-232]
 • سیدی، چنور کارکردهای کمال الدین بهزاد با توجه به نگاره های وی در دوره تیموری بر اساس گفتمان روایی ژپ لینت ولت [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 103-124]

ص

 • صافی، حسین تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: داستان و فیلم اقتباسی «شوهر آهوخانم» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 99-134]
 • صدری، منیژه معرفی کهن الگوی «موبد» و بررسی نقش آن در رفتار و آثار برخی علمای ایرانی دوره میانه اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 37-50]

ط

 • طاهانسب، علی تحلیل شعرعارف قزوینی از دیدگاه نظریة زیبایی‌شناسی انتقادی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 125-145]

ظ

 • ظاهری عبدوند، ابراهیم تحلیل شخصیت در رمان جای خالی سلوچ بر اساس نظریۀ تکالیف سوگ «وردن» [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 146-176]

ع

 • عریانی، کبری تأملاتی دربارة معرفت تاریخی سعدی شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 266-283]
 • عقدایی، تورج تحلیل روان‌شناختی شخصیت کودکان در داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی براساس نظریه‌ی کارن هورنای [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 28-44]

غ

 • غلامرضایی، محمد تحلیل روان‌شناختی شخصیت کودکان در داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی براساس نظریه‌ی کارن هورنای [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 28-44]
 • غنی زاده، ابوالفضل « بیع و مبایعه» در داستان «پادشاه و کنیزک مثنوی معنوی» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 233-265]

ف

 • فراشاهی نژاد، یاسر نگاهی به پارادایم قدسی در فلسفه ادبیات و هنر معاصر ایران [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 177-206]

ک

 • کاظمی راشد، منیره معرفی کهن الگوی «موبد» و بررسی نقش آن در رفتار و آثار برخی علمای ایرانی دوره میانه اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 37-50]
 • کریمیان، حسن کارکردهای کمال الدین بهزاد با توجه به نگاره های وی در دوره تیموری بر اساس گفتمان روایی ژپ لینت ولت [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 103-124]
 • کشاورز بیضایی، محمد تأملاتی دربارة معرفت تاریخی سعدی شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 266-283]

گ

 • گلستانی بخت، طاهره نگاهی به شخصیتهای رمان کلیدر دولت آبادی براساس مفاهیم احساس کهتری، جبران و برتری جویی در نظریه آدلر [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 207-229]

ل

 • لرستانی، نرگس بررسی تحلیلی برونداد علمی مجلۀ علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]

م

 • محسنی، فرید خوانش جرم شناسانه آثار سعدی در حوزه کجروی کودک و نوجوان [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 1-27]
 • مختاری، مسروره تحلیل محتوایی رمان «آتش به اختیار» اثر محمدرضا بایرامی بر اساس جامعه‌شناسی رمان «ژرژ لوکاچ» و «لوسین گلدمن» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 284-302]
 • معینی رودبالی، رضا تأملاتی دربارة معرفت تاریخی سعدی شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 266-283]
 • میرزایی، فرنوش تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: داستان و فیلم اقتباسی «شوهر آهوخانم» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 99-134]

ن

 • نادری، روژین امپریالیسم زبانی از دیدگاه نقدی عزّالدّین المناصره [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 181-202]
 • نادری، سیامک بازنمایی فرهنگ شفاهی تهران قدیم در «بوف کور» صادق هدایت [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 230-252]
 • نعمتی قزوینی، معصومه بازآفرینی و بازخوانی شخصیت‌های تاریخی در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 253-291]