نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، امیراسماعیل تحلیل روانکاوانۀ شخصیّت دو قهرمان زن و مرد در رمان سووشون بر مبنای نظریّۀ «عصبیّت» کارن هورنای [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 191-220]
 • آذر، امیراسماعیل نشانه‌شناسی فرهنگی هستۀ بنیادین «هزار و یک شب» بر اساس متون هم‌ریخت [(مقالات آماده انتشار)]
 • آریان، حسین تحلیل روان‌شناختی شخصیت کودکان در داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی براساس نظریه‌ی کارن هورنای [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 28-44]
 • آقانوری، فاطمه ارائۀ الگوی بازنویسی داستان‌های مثنوی مولوی برای کودکان [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ابراهیمی، مهدیه گذار سوژه از چهارچوب‌های ایدئولوژیک در رمان آتش بدون دود [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 21-39]
 • احمدوند، فاطمه نگرش ها و نگارش های تاریخی صادق هدایت [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، محمد بررسی رابطۀ رکن صحنه و جهان‌بینی تراژیک در شکواییه‌های فردوسی بر اساس نظریۀ دراماتیستی کنت برک [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 1-35]
 • اسداللهی، خدابخش تحلیل شخصیت فرهاد در منظومۀ «خسرو و شیرین» نظامی بر اساس نظریۀ عشق «اریک فروم» [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 1-20]
 • اسماعیلی، مراد بازتاب جلوه‌های لذت این جهانی در شعر، نقاشی و معماری عصر صفوی با استفاده از رویکرد تطبیقی هنری رماک [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 36-70]
 • اسمعیلی، پوریا بینامتنی اشعار عربی خراسان در قرن‌های چهارم و پنجم با معلّقات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 75-98]
 • اسمعیلی، پوریا تأثیر ترجمه تعدادی از متون پهلوی دینی بر بخشی از فضای فکری و فرهنگی عصر نخست خلافت عباسیان (132 – 232 ه.ق) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 135-157]
 • اصغری، رضا بررسی تطبیقی مکانیسم‏ های دفاعی در شعر ابوالعلاء معری و شوریدة شیرازی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 45-73]
 • اعظمی خویرد، حسن بینامتنی اشعار عربی خراسان در قرن‌های چهارم و پنجم با معلّقات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 75-98]
 • افشار، مرتضی خوانش جرم شناسانه آثار سعدی در حوزه کجروی کودک و نوجوان [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 1-27]
 • افضلی، علی کاربستِ نظریۀ کارن هورنای در مطالعۀ روانشناختیِ شخصیتهای رمان عطر فرانسوی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 71-97]
 • اکبری، شایان بازکاوی حقوقی داستان سیاوش در شاهنامه در پرتو سنجه‌های دادرسی دادگرانه [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 98-129]
 • امیری، مهدی اندیشة سیاسی آرمان‌شهری در آثار جلال آل احمد و نجیب محفوظ، با بررسی نقش تصوف دو داستان نون و القلم و رحلة ابن فطومه [(مقالات آماده انتشار)]
 • امینی، هدا تحلیلِ الگوی گفتمانیِ عناصرزبان شناختی و فرایندهای گفتمانِ رمانِ چراغ ها را من خاموش می کنم [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 130-163]

ب

 • باوان پوری، مسعود بررسی تحلیلی برونداد علمی مجلۀ علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]
 • بخشنده، مریم بینامتنی اشعار عربی خراسان در قرن‌های چهارم و پنجم با معلّقات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 75-98]
 • بلاغی اینالو، علی ملاحظاتی پیرامون جایگاه ماکیاولی در مطالعات ادبی معاصر [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 191-211]
 • بهروزی، مجتبی واکاوی تیپ شخصیتی قهرمان رمان"ساق البامبو" براساس تئوری آنیاگرام (از منظر تیپ‌شناسی، سطوح سلامت و تیپ ثانویه) [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 109-131]
 • بهنام، مینا بررسی سازه های غزل مولوی در تصویر سازی بر بنیان رویکرد فضای ذهنی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 40-72]
 • بهنام، مینا ادبیات تطبیقی و تصویر اقتباسی بررسی موردی چند افسانه و کتاب و بازتاب آن در عرصة تصویر [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پارسائی جهرمی، سارا بازتاب مشخصه‌ی روانی تسلیم ناپذیری در اشعار مهدی حمیدی شیرازی و شاملو (با رویکرد روان‌کاوی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارساپور، زهرا دلالتهای معنایی نگاره سرو مبتنی بر رابطه جانشینی و همنشینی و بافت موقعیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاشایی، کامران بررسی تطبیقی استعاره مفهومی «ترس» در آثار افغانی و ایشی گورو با تکیه بر دیدگاه لیکاف و جانسون [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاشایی فخریی، کامران واکاوی شخصیت «طوبا» در رمان طوبا و معنای شب بر مبنای «مثلث کارپمن» [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 242-273]
 • پرتوی، آناهیتا استعاره مفهومی «غم» در دو نوع شعر مرثیّه و حبسیّه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 16-36]
 • پرنیانی، میلاد معرفی کهن الگوی «موبد» و بررسی نقش آن در رفتار و آثار برخی علمای ایرانی دوره میانه اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 37-50]
 • پورحبیبی، ناصر تحلیل روان‌شناختی شخصیت کودکان در داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی براساس نظریه‌ی کارن هورنای [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 28-44]
 • پورشبانان، امیرحسین ظرفیت‎های اقتباس سینمایی از رمان ده نفر قزلباش اثر حسین مسرور [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 51-74]
 • پورشبانان، علیرضا ظرفیت‎های اقتباس سینمایی از رمان ده نفر قزلباش اثر حسین مسرور [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 51-74]

ت

 • تقی پور حاجبی، ساناز بررسی تطبیقی استعاره مفهومی «ترس» در آثار افغانی و ایشی گورو با تکیه بر دیدگاه لیکاف و جانسون [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جابری اردکانی، سید ناصر نگرش مولانا به ناهنجاری‌های جنسی و هویت‌های دیگرگونۀ جنسی در مثنوی [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 1-30]
 • جبری، سوسن بررسی متن صوفیانه کشف الاسرار از دیدگاه طرح ارسال پیام اتولربینگر [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 73-111]
 • جدیدی، لیلا بازآفرینی و بازخوانی شخصیت‌های تاریخی در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 253-291]
 • جلالی نژاد، مریم بررسی طرح‌واره‌های تصویری در مطریات عدنان الصائغ با تأکید برنظریه مارک جانسون [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 322-345]
 • جنتی راد، فاطمه ادبیات منظوم و منثور فارسی برای غیرفارسی‌زبانان: در جستجوی معیاری برای سازماندهی محتوای درسنامه‌های آموزشی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 346-391]
 • جهانگرد، فرانک بررسی تطبیقی نقش گرگ در اسطوره‌های ملل و اسطوره‌های ایرانی [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 31-78]

ح

 • حاجی پور، نادیا استعاره مفهومی «غم» در دو نوع شعر مرثیّه و حبسیّه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 16-36]
 • حاجی علی اشرفی، زینب کاربستِ نظریۀ کارن هورنای در مطالعۀ روانشناختیِ شخصیتهای رمان عطر فرانسوی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 71-97]
 • حبیبی، علی اصغر بررسی تطبیقی مکانیسم‏ های دفاعی در شعر ابوالعلاء معری و شوریدة شیرازی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 45-73]
 • حبیبی، علی اصغر واکاوی تیپ شخصیتی قهرمان رمان"ساق البامبو" براساس تئوری آنیاگرام (از منظر تیپ‌شناسی، سطوح سلامت و تیپ ثانویه) [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 109-131]
 • حسامی، منصور تحلیل زیبایی شناختی دریافت اشیاء روزمره در متون ادبی از منظر هانس روبرت یاوس [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 74-102]
 • حسین قزوینی، نغمه تحلیل زیبایی شناختی دریافت اشیاء روزمره در متون ادبی از منظر هانس روبرت یاوس [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 74-102]
 • حسینی، علیرضا بینامتنی اشعار عربی خراسان در قرن‌های چهارم و پنجم با معلّقات [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 75-98]
 • حسینی، علیرضا روابط بینامتنی اشعار بحتری با تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 79-108]
 • حیاتی، زهرا تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: داستان و فیلم اقتباسی «شوهر آهوخانم» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 99-134]
 • حیدری، محمد حسین ارائۀ الگوی بازنویسی داستان‌های مثنوی مولوی برای کودکان [(مقالات آماده انتشار)]

خ

 • خضری، حیدر خوانش میان‌رشته‌ای و پسا‌استعماری داستان مجنونِ لیلی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 164-190]
 • خمر زابلی، عارفه واکاوی تیپ شخصیتی قهرمان رمان"ساق البامبو" براساس تئوری آنیاگرام (از منظر تیپ‌شناسی، سطوح سلامت و تیپ ثانویه) [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 109-131]

د

 • دادجوی توکلی، دره بازتاب مشخصه‌ی روانی تسلیم ناپذیری در اشعار مهدی حمیدی شیرازی و شاملو (با رویکرد روان‌کاوی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • درودگریان، فرهاد خوانش تأملی «پیر چنگی» در زمان و حکایت پل ریکور [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 215-241]
 • دست گشاده، عادل رویکردی شناختی به کلان‌استعارة عشق در اشعار شیرکو بی‌کس [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 252-273]
 • دفتری، فاطمه تحلیل چهار ترجمه انگلیسی از گزیده اشعار بوستان سعدی با استفاده از نظریه کتفورد [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 191-214]
 • دهقان طزرجانی، محمداسماعیل سبک زنانه در متون لالایی [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 132-161]
 • دین پرست، ولی معرفی کهن الگوی «موبد» و بررسی نقش آن در رفتار و آثار برخی علمای ایرانی دوره میانه اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 37-50]

ذ

ر

 • رئیسی، احسان استفاده از ظرفیت‌های ادبیّات در علوم رایانه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 158-180]
 • رئیسی، احسان ارائۀ الگوی بازنویسی داستان‌های مثنوی مولوی برای کودکان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانی، حسین شخصیت پردازی در نمایشنامه پلکان: با نگاهی به گواه‌نمایی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 112-143]
 • رحمانی فرشباف، سامان نگاهی به شخصیتهای رمان کلیدر دولت آبادی براساس مفاهیم احساس کهتری، جبران و برتری جویی در نظریه آدلر [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 207-229]
 • رحیمی، عبدالرفیع تأثیر ترجمه تعدادی از متون پهلوی دینی بر بخشی از فضای فکری و فرهنگی عصر نخست خلافت عباسیان (132 – 232 ه.ق) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 135-157]
 • رضایی، رمضان تحلیل مقایسه ای ارتباط غیرکلامی در شعر کلاسیک فارسی و عربی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 274-294]
 • رضایی، سمیه بررسی نقش قاعدۀ«کم کوشی زبانی» در شکل‌گیری زبان محاوره‌ی مجموعهٔ یکی بود و یکی نبود [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 274-296]
 • رضایی، محمدعلی تحلیل روانکاوانۀ شخصیّت دو قهرمان زن و مرد در رمان سووشون بر مبنای نظریّۀ «عصبیّت» کارن هورنای [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 191-220]
 • رضایی سرچقا، مجتبی تأملاتی دربارة معرفت تاریخی سعدی شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 266-283]
 • رضایی محلاتی، زویا ادبیات منظوم و منثور فارسی برای غیرفارسی‌زبانان: در جستجوی معیاری برای سازماندهی محتوای درسنامه‌های آموزشی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 346-391]

ز

 • زارع، میثم نقش نور در مفهوم‌سازی عشق در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 212-234]
 • زمانی، فاطمه روابط بینامتنی اشعار بحتری با تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 79-108]
 • زمانی(الله داد)، مریم نگاهی به شخصیتهای رمان کلیدر دولت آبادی براساس مفاهیم احساس کهتری، جبران و برتری جویی در نظریه آدلر [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 207-229]
 • زمانی(الله داد)، مریم نگاهی به کاربرد رویا در چند داستان اسماعیل فصیح از منظر روان تحلیل گری یونگ و فروید [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 221-251]
 • زیرک، ساره تحلیل روانکاوانۀ شخصیّت دو قهرمان زن و مرد در رمان سووشون بر مبنای نظریّۀ «عصبیّت» کارن هورنای [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 191-220]
 • زیرک، ساره نشانه‌شناسی فرهنگی هستۀ بنیادین «هزار و یک شب» بر اساس متون هم‌ریخت [(مقالات آماده انتشار)]
 • زینی وند، تورج امپریالیسم زبانی از دیدگاه نقدی عزّالدّین المناصره [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 181-202]

س

 • سبزواری، مهدی بررسی مفهوم مستثنی بودن آمریکایی در رمانهای تروریست (2006) و مردم گرانقیمت (1968)براساس نظام گفتمانی کنشی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سجادی فر، وحید بررسی و تحلیل مشخصه‌های پوپولیسم در داستان «قلعۀ حیوانات»؛ اثر جورج اورول [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 162-190]
 • سعادتی نیا، سهیل استعاره مفهومی «غم» در دو نوع شعر مرثیّه و حبسیّه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 16-36]
 • سلامت آذر، رحیم دین و اخلاق در «شهریار» ماکیاولی و «سیاست‌نامه» نظام‏الملک؛ یک مطالعه تطبیقی با تکیّه بر تفاوت‌ها [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 203-232]
 • سلامی، علی خوانش پسااستعماری فرانتس فانونی نمایشنامه‌های «رقص جنگل‌ها» و «مرگ و سوارکار شاه» اثر وله سوینکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدی، چنور کارکردهای کمال الدین بهزاد با توجه به نگاره های وی در دوره تیموری بر اساس گفتمان روایی ژپ لینت ولت [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 103-124]

ش

 • شعبانی، بهرام نقش نور در مفهوم‌سازی عشق در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 212-234]
 • شعبانی، عنایت اله تحلیل چهار ترجمه انگلیسی از گزیده اشعار بوستان سعدی با استفاده از نظریه کتفورد [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 191-214]

ص

 • صابری نیا، زهرا خوانش تأملی «پیر چنگی» در زمان و حکایت پل ریکور [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 215-241]
 • صافی، حسین تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: داستان و فیلم اقتباسی «شوهر آهوخانم» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 99-134]
 • صحرائیان، لیلا روابط بینامتنی اشعار بحتری با تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 79-108]
 • صدری، منیژه معرفی کهن الگوی «موبد» و بررسی نقش آن در رفتار و آثار برخی علمای ایرانی دوره میانه اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 37-50]
 • صمیمی، سعیده واکاوی شخصیت «طوبا» در رمان طوبا و معنای شب بر مبنای «مثلث کارپمن» [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 242-273]

ط

 • طاهانسب، علی تحلیل شعرعارف قزوینی از دیدگاه نظریة زیبایی‌شناسی انتقادی [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 125-145]
 • طاهری، رضا نشانه‌شناسی فرهنگی هستۀ بنیادین «هزار و یک شب» بر اساس متون هم‌ریخت [(مقالات آماده انتشار)]

ظ

 • ظاهری عبدوند، ابراهیم تحلیل شخصیت در رمان جای خالی سلوچ بر اساس نظریۀ تکالیف سوگ «وردن» [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 146-176]

ع

 • عادل‌زاده، پروانه واکاوی شخصیت «طوبا» در رمان طوبا و معنای شب بر مبنای «مثلث کارپمن» [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 242-273]
 • عادل‌زاده، پروانه بررسی تطبیقی استعاره مفهومی «ترس» در آثار افغانی و ایشی گورو با تکیه بر دیدگاه لیکاف و جانسون [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی، خیام جستاری جامعه‌شناختی در چگونگی شکل‌گیری رمان فارسی؛ خوانشی لوکاچی – بوردیویی ‏ [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 144-190]
 • عباسی، رضا اندیشة سیاسی آرمان‌شهری در آثار جلال آل احمد و نجیب محفوظ، با بررسی نقش تصوف دو داستان نون و القلم و رحلة ابن فطومه [(مقالات آماده انتشار)]
 • عریانی، کبری تأملاتی دربارة معرفت تاریخی سعدی شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 266-283]
 • عزیزی یوسفکند، علیرضا مضمون شناسی آثار هنرمندان کرد «ایران، عراق، سوریه » از منظر نقد تخیلی گاستون باشلار با موضوع کرونا [(مقالات آماده انتشار)]
 • عشقی سردهی، علی بررسی نظریۀ کنش اجتماعی ماکس وبر در نمایش نامه پلکان اکبر رادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عقدایی، تورج تحلیل روان‌شناختی شخصیت کودکان در داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی براساس نظریه‌ی کارن هورنای [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 28-44]
 • علوی مقدم، مهیار تحلیلِ الگوی گفتمانیِ عناصرزبان شناختی و فرایندهای گفتمانِ رمانِ چراغ ها را من خاموش می کنم [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 130-163]
 • علی آقایی، صمد رویکردی شناختی به کلان‌استعارة عشق در اشعار شیرکو بی‌کس [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 252-273]
 • علی اکبری، پریناز تحلیل مقایسه ای ارتباط غیرکلامی در شعر کلاسیک فارسی و عربی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 274-294]
 • علی اکبری، حسین نگرش مولانا به ناهنجاری‌های جنسی و هویت‌های دیگرگونۀ جنسی در مثنوی [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 1-30]
 • علیخانی، زیبا بررسی و تحلیل ساختار و محتوای اشعار کتاب های فارسی دوره دبستان [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 322-346]
 • علیزاده مقدم، علی عسکر اندیشة سیاسی آرمان‌شهری در آثار جلال آل احمد و نجیب محفوظ، با بررسی نقش تصوف دو داستان نون و القلم و رحلة ابن فطومه [(مقالات آماده انتشار)]
 • عمادی، نفیسه تحلیل چهار ترجمه انگلیسی از گزیده اشعار بوستان سعدی با استفاده از نظریه کتفورد [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 191-214]

غ

 • غلامرضایی، محمد تحلیل روان‌شناختی شخصیت کودکان در داستان‌های هوشنگ مرادی کرمانی براساس نظریه‌ی کارن هورنای [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 28-44]
 • غلامی، وحید رویکردی شناختی به کلان‌استعارة عشق در اشعار شیرکو بی‌کس [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 252-273]
 • غنی زاده، ابوالفضل « بیع و مبایعه» در داستان «پادشاه و کنیزک مثنوی معنوی» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 233-265]
 • غنی کله لو، ژاله ده فرمانِ مالیِ اسلامی؛ تأملی بر برخی قواعد و اصولِ نظامِ مالیِ اسلامی بر اساس سیاست‌نامه نظام‌الملک [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 292-321]

ف

 • فراشاهی نژاد، یاسر نگاهی به پارادایم قدسی در فلسفه ادبیات و هنر معاصر ایران [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 177-206]
 • فرضی شوب، منیره بررسی اقتباس فیلم هامون از رمان بوف کور بر اساس نظریه زمان روایی ژنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • فسائی، جعفر ملاحظاتی پیرامون جایگاه ماکیاولی در مطالعات ادبی معاصر [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 191-211]
 • فسائی، جعفر بررسی نقش قاعدۀ«کم کوشی زبانی» در شکل‌گیری زبان محاوره‌ی مجموعهٔ یکی بود و یکی نبود [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 274-296]
 • فلاحی، احمد بازکاوی حقوقی داستان سیاوش در شاهنامه در پرتو سنجه‌های دادرسی دادگرانه [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 98-129]
 • فیروزی مقدم، محمود تحلیلِ الگوی گفتمانیِ عناصرزبان شناختی و فرایندهای گفتمانِ رمانِ چراغ ها را من خاموش می کنم [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 130-163]

ق

 • قاسم زاده، افتخار نگرش ها و نگارش های تاریخی صادق هدایت [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی زاده، حسین تحلیل شخصیت فرهاد در منظومۀ «خسرو و شیرین» نظامی بر اساس نظریۀ عشق «اریک فروم» [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 1-20]

ک

 • کارگر، شهرام نقش نور در مفهوم‌سازی عشق در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 212-234]
 • کاسی، فاطمه گذار سوژه از چهارچوب‌های ایدئولوژیک در رمان آتش بدون دود [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 21-39]
 • کاظمی راشد، منیره معرفی کهن الگوی «موبد» و بررسی نقش آن در رفتار و آثار برخی علمای ایرانی دوره میانه اسلامی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 37-50]
 • کریمیان، حسن کارکردهای کمال الدین بهزاد با توجه به نگاره های وی در دوره تیموری بر اساس گفتمان روایی ژپ لینت ولت [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 103-124]
 • کشاورز بیضایی، محمد تأملاتی دربارة معرفت تاریخی سعدی شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 266-283]
 • کشاورز بیضایی، محمد بررسی آسیب‌های اجتماعی و تاریخی قرن هشتم هجری در شعر حافظ شیرازی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 235-259]
 • کهریزی، شقایق بررسی متن صوفیانه کشف الاسرار از دیدگاه طرح ارسال پیام اتولربینگر [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 73-111]
 • کوپا، فاطمه خوانش تأملی «پیر چنگی» در زمان و حکایت پل ریکور [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 215-241]
 • کوشکی، شیرین بازتاب مشخصه‌ی روانی تسلیم ناپذیری در اشعار مهدی حمیدی شیرازی و شاملو (با رویکرد روان‌کاوی) [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گذشتی، محمدعلی بازتاب مشخصه‌ی روانی تسلیم ناپذیری در اشعار مهدی حمیدی شیرازی و شاملو (با رویکرد روان‌کاوی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • گلستانی بخت، طاهره نگاهی به شخصیتهای رمان کلیدر دولت آبادی براساس مفاهیم احساس کهتری، جبران و برتری جویی در نظریه آدلر [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 207-229]
 • گلستانی بخت، طاهره نگاهی به کاربرد رویا در چند داستان اسماعیل فصیح از منظر روان تحلیل گری یونگ و فروید [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 221-251]

ل

 • لبانی مطلق، حسین دلالتهای معنایی نگاره سرو مبتنی بر رابطه جانشینی و همنشینی و بافت موقعیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • لرستانی، نرگس بررسی تحلیلی برونداد علمی مجلۀ علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-15]

م

 • مبینی سوچلمایی، رضا بررسی اقتباس فیلم هامون از رمان بوف کور بر اساس نظریه زمان روایی ژنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • محسنی، فرید خوانش جرم شناسانه آثار سعدی در حوزه کجروی کودک و نوجوان [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 1-27]
 • محمدنژاد عالی زمینی، یوسف تحلیل مقایسه ای ارتباط غیرکلامی در شعر کلاسیک فارسی و عربی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 274-294]
 • محمدی، فرهاد بررسی جایگاه و کارکرد تقابلی دو واژه‌ی «شهر» و «روستا» در ادبیات کلاسیک فارسی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 295-321]
 • محمدی بدر، نرگس خوانش تأملی «پیر چنگی» در زمان و حکایت پل ریکور [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 215-241]
 • محمدی بلبلان آباد، صادق رویکردی شناختی به کلان‌استعارة عشق در اشعار شیرکو بی‌کس [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 252-273]
 • محمودی، معصومه نظریه عشق استرنبرگ و نقد تطبیقی داستان معاصر [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 260-291]
 • محمودی بختیاری، بهروز اندیشة سیاسی آرمان‌شهری در آثار جلال آل احمد و نجیب محفوظ، با بررسی نقش تصوف دو داستان نون و القلم و رحلة ابن فطومه [(مقالات آماده انتشار)]
 • محیط، دریا نگرش مولانا به ناهنجاری‌های جنسی و هویت‌های دیگرگونۀ جنسی در مثنوی [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 1-30]
 • مختاری، مسروره تحلیل محتوایی رمان «آتش به اختیار» اثر محمدرضا بایرامی بر اساس جامعه‌شناسی رمان «ژرژ لوکاچ» و «لوسین گلدمن» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 284-302]
 • مذهب، محمد امین تحلیل انتقادی سفرنامه بیابان و کشتزار اثر گرترود بل بر اساس نظریه‌ی شرق‌شناسی ادوارد سعید [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 297-314]
 • مردیها، مرتضی تحول معنایی عقل و عشق در شعر داستانی فارسی و برداشت امروزین (فردوسی، نظامی، مولوی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشهدی، علی ده فرمانِ مالیِ اسلامی؛ تأملی بر برخی قواعد و اصولِ نظامِ مالیِ اسلامی بر اساس سیاست‌نامه نظام‌الملک [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 292-321]
 • معروف، یحیی بررسی طرح‌واره‌های تصویری در مطریات عدنان الصائغ با تأکید برنظریه مارک جانسون [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 322-345]
 • معینی، منصوره نقش فاعلی شاعردر آفرینش شعر براساس بازخوانیهای متفاوت ازنظریه فلسفی -هنری میمسیس [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 315-339]
 • معینی رودبالی، رضا تأملاتی دربارة معرفت تاریخی سعدی شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 266-283]
 • مهری، معصومه بررسی و تحلیل ساختار و محتوای اشعار کتاب های فارسی دوره دبستان [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 322-346]
 • میرباقری فرد، سید علی اصغر ارائۀ الگوی بازنویسی داستان‌های مثنوی مولوی برای کودکان [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزایی، فرنوش تحلیل زمان روایی در دو گفتمان ادبی و سینمایی مورد مطالعه: داستان و فیلم اقتباسی «شوهر آهوخانم» [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 99-134]

ن

 • نادری، روژین امپریالیسم زبانی از دیدگاه نقدی عزّالدّین المناصره [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 181-202]
 • نادری، سیامک بازنمایی فرهنگ شفاهی تهران قدیم در «بوف کور» صادق هدایت [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 230-252]
 • نامور مطلق، بهمن مضمون شناسی آثار هنرمندان کرد «ایران، عراق، سوریه » از منظر نقد تخیلی گاستون باشلار با موضوع کرونا [(مقالات آماده انتشار)]
 • نحفی بهزادی، سجاد بررسی و تحلیل ساختار و محتوای اشعار کتاب های فارسی دوره دبستان [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 322-346]
 • نعمتی قزوینی، معصومه بازآفرینی و بازخوانی شخصیت‌های تاریخی در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 253-291]
 • نقی زاده، رحمان بررسی تطبیقی نقش گرگ در اسطوره‌های ملل و اسطوره‌های ایرانی [دوره 3، شماره 5، 1400، صفحه 31-78]

و

 • وکیلی فرد، امیررضا ادبیات منظوم و منثور فارسی برای غیرفارسی‌زبانان: در جستجوی معیاری برای سازماندهی محتوای درسنامه‌های آموزشی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 346-391]