تعداد مقالات: 75

51. خوانش پسااستعماری فرانتس فانونی نمایشنامه‌های «رقص جنگل‌ها» و «مرگ و سوارکار شاه» اثر وله سوینکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

علی سلامی


52. بررسی اقتباس فیلم هامون از رمان بوف کور بر اساس نظریه زمان روایی ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1400

رضا مبینی سوچلمایی؛ منیره فرضی شوب


53. مضمون شناسی آثار هنرمندان کرد «ایران، عراق، سوریه » از منظر نقد تخیلی گاستون باشلار با موضوع کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1400

علیرضا عزیزی یوسفکند؛ بهمن نامور مطلق


54. بررسی نظریۀ کنش اجتماعی ماکس وبر در نمایش نامه پلکان اکبر رادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

علی عشقی سردهی


57. کاربستِ نظریۀ کارن هورنای در مطالعۀ روانشناختیِ شخصیتهای رمان عطر فرانسوی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 71-97

علی افضلی؛ زینب حاجی علی اشرفی


58. بازکاوی حقوقی داستان سیاوش در شاهنامه در پرتو سنجه‌های دادرسی دادگرانه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 98-129

شایان اکبری؛ احمد فلاحی


59. تحلیلِ الگوی گفتمانیِ عناصرزبان شناختی و فرایندهای گفتمانِ رمانِ چراغ ها را من خاموش می کنم

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 130-163

هدا امینی؛ مهیار علوی مقدم؛ محمود فیروزی مقدم


60. خوانش میان‌رشته‌ای و پسا‌استعماری داستان مجنونِ لیلی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 164-190

حیدر خضری


61. تحلیل روانکاوانۀ شخصیّت دو قهرمان زن و مرد در رمان سووشون بر مبنای نظریّۀ «عصبیّت» کارن هورنای

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 191-220

محمدعلی رضایی؛ ساره زیرک؛ امیراسماعیل آذر


62. نگاهی به کاربرد رویا در چند داستان اسماعیل فصیح از منظر روان تحلیل گری یونگ و فروید

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 221-251

مریم زمانی(الله داد)؛ طاهره گلستانی بخت


63. رویکردی شناختی به کلان‌استعارة عشق در اشعار شیرکو بی‌کس

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 252-273

صمد علی آقایی؛ وحید غلامی؛ صادق محمدی بلبلان آباد؛ عادل دست گشاده


64. تحلیل مقایسه ای ارتباط غیرکلامی در شعر کلاسیک فارسی و عربی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 274-294

یوسف محمدنژاد عالی زمینی؛ رمضان رضایی؛ پریناز علی اکبری


66. بررسی طرح‌واره‌های تصویری در مطریات عدنان الصائغ با تأکید برنظریه مارک جانسون

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 322-345

یحیی معروف؛ مریم جلالی نژاد


67. ادبیات منظوم و منثور فارسی برای غیرفارسی‌زبانان: در جستجوی معیاری برای سازماندهی محتوای درسنامه‌های آموزشی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 346-391

امیررضا وکیلی فرد؛ زویا رضایی محلاتی؛ فاطمه جنتی راد


68. بازتاب مشخصه‌ی روانی تسلیم ناپذیری در اشعار مهدی حمیدی شیرازی و شاملو (با رویکرد روان‌کاوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

سارا پارسائی جهرمی؛ دره دادجوی توکلی؛ شیرین کوشکی؛ محمدعلی گذشتی


69. ادبیات تطبیقی و تصویر اقتباسی بررسی موردی چند افسانه و کتاب و بازتاب آن در عرصة تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

مینا بهنام


70. نگرش ها و نگارش های تاریخی صادق هدایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

افتخار قاسم زاده؛ فاطمه احمدوند


71. بررسی تطبیقی استعاره مفهومی «ترس» در آثار افغانی و ایشی گورو با تکیه بر دیدگاه لیکاف و جانسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

ساناز تقی پور حاجبی؛ کامران پاشایی؛ پروانه عادل‌زاده


72. دلالتهای معنایی نگاره سرو مبتنی بر رابطه جانشینی و همنشینی و بافت موقعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

زهرا پارساپور؛ حسین لبانی مطلق


73. نشانه‌شناسی فرهنگی هستۀ بنیادین «هزار و یک شب» بر اساس متون هم‌ریخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

رضا طاهری؛ امیراسماعیل آذر؛ ساره زیرک


74. ارائۀ الگوی بازنویسی داستان‌های مثنوی مولوی برای کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

فاطمه آقانوری؛ احسان رئیسی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محمد حسین حیدری


75. اندیشة سیاسی آرمان‌شهری در آثار جلال آل احمد و نجیب محفوظ، با بررسی نقش تصوف دو داستان نون و القلم و رحلة ابن فطومه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

رضا عباسی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ مهدی امیری؛ علی عسکر علیزاده مقدم