دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. مضمون شناسی آثار هنرمندان کرد «ایران، عراق، سوریه » از منظر نقد تخیلی گاستون باشلار با موضوع کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1400

علیرضا عزیزی یوسفکند؛ بهمن نامور مطلق


2. بررسی تطبیقی استعاره مفهومی «ترس» در آثار افغانی و ایشی گورو با تکیه بر دیدگاه لیکاف و جانسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

ساناز تقی پور حاجبی؛ کامران پاشایی؛ پروانه عادل‌زاده


3. نگاهی انتقادی بر نفثه المصدور از منظر تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

پریسا نصیری؛ یحیی طالبیان


4. الگوی عشق در اسطوره-آیین سارای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

پریسا علیخانی؛ بهمن نامور مطلق


5. بررسی روانشناسی خودکامگی در نمایشنامه‌های «طلحک و دیگران» و «قصه های میرکفن پوش» اثر بهرام بیضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

بهاره احمدی کمالوند؛ سیاوش مرادی


6. تحلیل روایت «سبزه‌قبا» بر اساس نظریه‌ی«سفر قهرمان» جوزف کمپبل و نظریه‌ی سوق دهنده‌های اریک برن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

بهمن نامور مطلق؛ سودابه صفری سنجانی؛ مائده حسینی کومله


7. روایت خرد محور و قدرت محور بازپیوند قهرمان در قصّه‌های ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1400

سوسن جبری


8. نظریۀ سیاسی استبداد منوّر در ادبیات پس از مشروطه (از 1285 ه.ش. تا 1310 ه.ش.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

منا علی مددی


9. سبک دفاعی شخصیتهای رمان کلیدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

مریم زمانی(الله داد)؛ طاهره گلستانی بخت؛ سامان رحمانی فرشباف


10. تصحیح و بازشرح بیتی از سعدی با رویکرد تلفیقی (نسخه‌پژوهی و زیبایی‌شناسی شناختی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1400

رضا رفایی قدیمی مشهد؛ غلامحسین غلامحسین زاده


11. تحلیل دو شعر از شفیعی کدکنی با رویکرد شعرشناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

سهیلا صادقی؛ بهناز علیپور گسکری؛ بلقیس روشن؛ بهناز پیامنی