دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی و تحلیل شخصیت عشقی مجنون در «لیلی و مجنون» نظامی بر اساس نظریۀ مثلث عشقی رابرت. جی استرنبرگ در روانشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.30465/lir.2022.37691.1365

حسین قاسمی زاده؛ بیژن ظهیری


تحلیل «عنوان‌گذاریِ» داستان‌های فارسی ( 1332-1357 ه.ش) با رویکرد جامعه‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.30465/lir.2022.40270.1473

ساناز خوش حساب؛ موسی پرنیان؛ سوسن جبری


مطالعه تطبیقی اساطیر ترکیبی پیکرگردانی در نمایشنامه‌های بهرام بیضایی بر مبنای نظریه بیش‌متنیت ژراژ ژنت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

10.30465/lir.2023.8457

الهه فیضی مقدم؛ محمد عارف؛ محمدرضا شریف زاده


کارکرد فضاهای معماری در روایت‌پردازی رمان سمفونی مردگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.30465/lir.2023.43750.1652

سمانه رفاهی؛ نعمت الله ایران زاده


تحلیل انتقادی استعاره‌های عشق در آثار مولوی، با رویکرد شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.30465/lir.2023.43467.1635

علیرضا شعبانلو


از رنج تا لذت حبس؛ خوانش لکانی داستان‌های «بند محکومین»، «آمرزش زمینی» و «قهوۀ سرد آقای نویسنده»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1402

10.30465/lir.2023.43550.1641

شیرزاد طایفی؛ توحید شالچیان ناظر


تحلیل آثار سعدی براساس نظریۀ اخلاق غمخواری از دیدگاه نل نادینگز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

10.30465/lir.2023.44809.1689

آسیه ذبیح نیا


تحلیل تأثیر تصاویرشعری شاعران کهن پارسی در تصویر سازی شاملوبا رویکرد تحلیلی بینامتنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

10.30465/lir.2023.41556.1528

خدیجه ساتیاروند؛ تقی پورنامداریان؛ یوسف محمدنژاد


دگردیسی یک روایت: جانور‌همسری در اسطورۀ «کوپید و سایکی» و قصّه‌های پریان «دیو و دلبر» و «میرزا مست‌وخمار و بی‌بی مهرنگار»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

10.30465/lir.2023.42736.1601

رضا جمشیدی؛ قدرت قاسمی پور؛ اسد آبشیرینی


نقد اساطیری روایت‌های عاشقانة شهریارنامه برمبنای نظریه‌های یونگ و جرج فریزر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30465/lir.2023.42926.1607

الهام ابراهیمی؛ امیر عباس عزیزی فر


بررسی همپوشانی استعاره‌های ساختاری مفهوم"دنیا" در اشعار سعدی و پروین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30465/lir.2023.42948.1608

ناهید بهمنش؛ فروغ کاظمی


پیوندهای فکری بوستان سعدی و مددکاری اجتماعی بر اساس نظریۀ سعادت فارابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30465/lir.2023.43063.1613

مرجان علی اکبرزاده زهتاب؛ حسین یزدانی


تحلیل استعاره‌های مربوط به حوزة بیماری و شفا در ناداستان از قیطریه تا اورنج‌کانتیاثر حمیدرضا صدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30465/lir.2023.43139.1616

ایوب مرادی؛ فرهاد درودگریان


گفتمان‌های مفید در بازنمایی محیط زیست براساس متون عرفانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30465/lir.2023.43740.1649

آمینه فیضی؛ رحمان مشتاق مهر


خوانش جامعه شناختی رمان «عزاداران بیل» غلامحسین ساعدی با تکیه بر نظریة چند صدایی باختین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.30465/lir.2023.44450.1670

بدریه قوامی؛ نعمت منصوری؛ رضا برزویی؛ جمال ادهمی


اسطوره؛ از روایت هستی‌شناسانه تا ابزار سلطه تبیین نسبت اسطوره و سلطه در رمان شوهرآهوخانم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.30465/lir.2023.44785.1688

جعفر فسائی؛ سمیه رضایی


بررسی استعارۀ «دنیا به مثابۀ انسان» در حدیقه الحقیقه و مثنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30465/lir.2023.44812.1690

سوسن موسائی؛ جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری عبدوند


بررسی وجوه تنهایی در آثار داستانی بلقیس سلیمانی از دیدگاه یالوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

10.30465/lir.2023.45291.1700

ماندانا منگلی


تحلیل نشانه شناختی باب «شیر و گاو» کلیله و دمنه براساس نظریه سبک زندگی اریک لاندوفسکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30465/lir.2023.45875.1716

فاطمه زمانی؛ ابراهیم کنعانی


تحلیل تطبیقی کهن الگویی جلوه‌های طبیعت در شعرهای رزا جمالی و غاده‌السمّان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30465/lir.2023.45908.1719

فاطمه تقی‌نژاد؛ محتشم محمدی؛ علی محمد محمودی


دیگربودگی مادران؛ برساخت سوژگی مادران در ادبیات داستانی نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30465/lir.2023.45934.1724

مهناز جوکاری؛ سعید حسام پور


داروین و ادبیات معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30465/lir.2023.46001.1727

عیسی امن خانی؛ \پریسا رفیعی


ارزیابی و الگوهای ارزش‌گذاری بوم‌گرایانه در دو اثر همراه آهنگ‌های بابام و آبشوران از درویشیان (قرائتی بوم‌گرایانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.30465/lir.2023.46331.1737

هیوا حسن پور؛ هاجر هدایتی زاده