کلیدواژه‌ها = بینامتنیت
تعداد مقالات: 2
1. روابط بینامتنی اشعار بحتری با تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 79-108

علیرضا حسینی؛ فاطمه زمانی؛ لیلا صحرائیان


2. نظریه عشق استرنبرگ و نقد تطبیقی داستان معاصر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 260-291

معصومه محمودی