پژوهشهای میان رشته ای ادبی
نمود صورت های مثالی ازلی در «طریقت نامه» عمادالدین فقیه کرمانی

فاطمه جمالی؛ حمید طاهری؛ ملیکا حاجی شعبانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1401

https://doi.org/10.30465/lir.2022.41737.1540

چکیده
  کارل گوستاو یونگ، روانپزشک مشهور سوئیسی، قائل به گونه‌ای دیگر از ضمیر ناخودآگاه است که مبیّن اندیشه‌ها و آرزوهای کام نیافته و هراس فردی نبوده، بلکه مخزن گرایش‌ها و افکاری است که در نزد همه ابناء بشر مشترک هستند. شناخت ضمیر ناخودآگاه که یونگ آن را ناخودآگاه جمعی می‌نامید، از جمله با مطالعه اسطوره‌های ملل مختلف میسر می‌شود که تمایلات ...  بیشتر