کلیدواژه‌ها = "مثنوی مولوی"
تعداد مقالات: 1
1. ارائۀ الگوی بازنویسی داستان‌های مثنوی مولوی برای کودکان

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-36

فاطمه آقانوری؛ احسان رئیسی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محمد حسین حیدری