کلیدواژه‌ها = فروید
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به کاربرد رویا در چند داستان اسماعیل فصیح از منظر روان تحلیل گری یونگ و فروید

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 221-251

مریم زمانی(الله داد)؛ طاهره گلستانی بخت