کلیدواژه‌ها = مولوی
تحلیل مولفه‌های "شخصیت مفهومی" در شمسِ مولانا و زرتشتِ نیچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1401

10.30465/lir.2022.41234.1512

مجید هوشنگی


نگرش مولانا به ناهنجاری‌های جنسی و هویت‌های دیگرگونۀ جنسی در مثنوی

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1400، صفحه 1-30

10.30465/lir.2020.32994.1210

سید ناصر جابری اردکانی؛ حسین علی اکبری؛ دریا محیط