کلیدواژه‌ها = عشق
تحلیل نظریه معنا درمانی ویکتورفرانکل در آثار احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.30465/lir.2022.39670.1450

مریم امیرارجمند؛ مطهره آزادی خواه؛ ماندانا هاشمی


مقایسۀ نیازها (بقا، عشق، تفریح، آزادی، قدرت) در داستان‌های برگزیدۀ کودکان و نوجوانان براساس نظریۀ گلاسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.30465/lir.2022.39174.1423

سمیه رضایی؛ جعفر فسایی


رویکردی شناختی به کلان‌استعارة عشق در اشعار شیرکو بی‌کس

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 252-273

10.30465/lir.2020.31240.1152

صمد علی آقایی؛ وحید غلامی؛ صادق محمدی بلبلان آباد؛ عادل دست گشاده


نقش نور در مفهوم‌سازی عشق در غزلیات حافظ

دوره 2، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 212-234

10.30465/lir.2020.4900

شهرام کارگر؛ میثم زارع؛ بهرام شعبانی