کلیدواژه‌ها = جنسیت
بررسی و تحلیل ساختار و محتوای اشعار کتاب های فارسی دوره دبستان

دوره 2، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 322-346

10.30465/lir.2020.4996

سجاد نحفی بهزادی؛ زیبا علیخانی؛ معصومه مهری