کلیدواژه‌ها = "خویشکاری"
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی نقش گرگ در اسطوره‌های ملل و اسطوره‌های ایرانی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 31-78

فرانک جهانگرد؛ رحمان نقی زاده