کلیدواژه‌ها = عصبیّت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روانکاوانۀ شخصیّت دو قهرمان زن و مرد در رمان سووشون بر مبنای نظریّۀ «عصبیّت» کارن هورنای

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 191-220

محمدعلی رضایی؛ ساره زیرک؛ امیراسماعیل آذر