کلیدواژه‌ها = اریک فروم
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شخصیت فرهاد در منظومۀ «خسرو و شیرین» نظامی بر اساس نظریۀ عشق «اریک فروم»

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-20

خدابخش اسداللهی؛ حسین قاسمی زاده