کلیدواژه‌ها = اشیاء روزمره
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل زیبایی شناختی دریافت اشیاء روزمره در متون ادبی از منظر هانس روبرت یاوس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 74-102

نغمه حسین قزوینی؛ منصور حسامی