کلیدواژه‌ها = برتری جویی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به شخصیتهای رمان کلیدر دولت آبادی براساس مفاهیم احساس کهتری، جبران و برتری جویی در نظریه آدلر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-229

طاهره گلستانی بخت؛ مریم زمانی(الله داد)؛ سامان رحمانی فرشباف