کلیدواژه‌ها = بازآفرینی
تعداد مقالات: 2
1. روابط بینامتنی اشعار بحتری با تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 79-108

علیرضا حسینی؛ فاطمه زمانی؛ لیلا صحرائیان


2. بازآفرینی و بازخوانی شخصیت‌های تاریخی در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 253-291

معصومه نعمتی قزوینی؛ لیلا جدیدی