کلیدواژه‌ها = جای خالی سلوچ
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شخصیت در رمان جای خالی سلوچ بر اساس نظریۀ تکالیف سوگ «وردن»

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 146-176

ابراهیم ظاهری عبدوند