کلیدواژه‌ها = عدنان الصائغ
تعداد مقالات: 1
1. بررسی طرح‌واره‌های تصویری در مطریات عدنان الصائغ با تأکید برنظریه مارک جانسون

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 322-345

یحیی معروف؛ مریم جلالی نژاد