کلیدواژه‌ها = هنر اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به پارادایم قدسی در فلسفه ادبیات و هنر معاصر ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 177-206

یاسر فراشاهی نژاد