کلیدواژه‌ها = سعدی
تعداد مقالات: 2
1. خوانش جرم شناسانه آثار سعدی در حوزه کجروی کودک و نوجوان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-27

مرتضی افشار؛ فرید محسنی


2. تأملاتی دربارة معرفت تاریخی سعدی شیرازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 266-283

محمد کشاورز بیضایی؛ رضا معینی رودبالی؛ کبری عریانی؛ مجتبی رضایی سرچقا