کلیدواژه‌ها = وزن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل ساختار و محتوای اشعار کتاب های فارسی دوره دبستان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 322-346

سجاد نحفی بهزادی؛ زیبا علیخانی؛ معصومه مهری