نویسنده = ساره زیرک
تعداد مقالات: 2
1. نشانه‌شناسی فرهنگی هستۀ بنیادین «هزار و یک شب» بر اساس متون هم‌ریخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

رضا طاهری؛ امیراسماعیل آذر؛ ساره زیرک


2. تحلیل روانکاوانۀ شخصیّت دو قهرمان زن و مرد در رمان سووشون بر مبنای نظریّۀ «عصبیّت» کارن هورنای

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 191-220

محمدعلی رضایی؛ ساره زیرک؛ امیراسماعیل آذر