نویسنده = �������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. سبک زنانه در متون لالایی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 132-161

محمداسماعیل دهقان طزرجانی؛ حسن ذوالفقاری