نویسنده = شایان اکبری
تعداد مقالات: 1
1. بازکاوی حقوقی داستان سیاوش در شاهنامه در پرتو سنجه‌های دادرسی دادگرانه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 98-129

شایان اکبری؛ احمد فلاحی