نویسنده = کامران پاشایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی استعاره مفهومی «ترس» در آثار افغانی و ایشی گورو با تکیه بر دیدگاه لیکاف و جانسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

ساناز تقی پور حاجبی؛ کامران پاشایی؛ پروانه عادل‌زاده


2. واکاوی شخصیت «طوبا» در رمان طوبا و معنای شب بر مبنای «مثلث کارپمن»

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 242-273

سعیده صمیمی؛ پروانه عادل‌زاده؛ کامران پاشایی فخریی