نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی شخصیت «طوبا» در رمان طوبا و معنای شب بر مبنای «مثلث کارپمن»

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1400، صفحه 242-273

سعیده صمیمی؛ پروانه عادل‌زاده؛ کامران پاشایی فخریی