نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ادبیات منظوم و منثور فارسی برای غیرفارسی‌زبانان: در جستجوی معیاری برای سازماندهی محتوای درسنامه‌های آموزشی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1399، صفحه 346-391

امیررضا وکیلی فرد؛ زویا رضایی محلاتی؛ فاطمه جنتی راد