نقش نور در مفهوم‌سازی عشق در غزلیات حافظ

شهرام کارگر؛ میثم زارع؛ بهرام شعبانی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 212-234

https://doi.org/10.30465/lir.2020.4900

چکیده
  استعارۀ مفهومی از جمله نظریات زبان­شناختی است که در سال­های اخیر توسّط دو زبانشناس به نام­های لیکاف و جانسون (1980) مطرح شده است.آن­ها معتقد هستند که بستر استعاره در ذهن و اندیشه و ناخودآگاه بشر است؛ نظام ادراکی انسان،سرشتی استعاری دارد و تمام کنش­ها و رفتار و گفتار انسان بر اساس همین قلمرو سازمان­یافته و ناخودآگاه ذهنی صورت ...  بیشتر