نویسنده = جعفر فسائی
تعداد مقالات: 2
2. ملاحظاتی پیرامون جایگاه ماکیاولی در مطالعات ادبی معاصر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 191-211

جعفر فسائی؛ علی بلاغی اینالو