پژوهشهای میان رشته ای ادبی
بررسی و تحلیل شخصیت عشقی مجنون در «لیلی و مجنون» نظامی بر اساس نظریۀ مثلث عشقی رابرت. جی استرنبرگ در روانشناسی

حسین قاسمی زاده؛ بیژن ظهیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

https://doi.org/10.30465/lir.2022.37691.1365

چکیده
  لیلی و مجنون یکی از آثار مهم نظامی گنجوی در حیطۀ ادبیات غنایی است. نظامی در این منظومه، یکی از مهم‌ترین و مشهورترین داستان‌های عاشقانه‌ی عربی را به تصویر کشیده است. در این پژوهش با بهره‌گیری از روش مطالعۀ کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی- تحلیلی و استفاده از نظریۀ مثلث عشقی رابرت. جی استرنبرگ (که نظریه‌ای روان‌شناختی است)، شخصیت عشقی ...  بیشتر

تحلیل شخصیت فرهاد در منظومۀ «خسرو و شیرین» نظامی بر اساس نظریۀ عشق «اریک فروم»

خدابخش اسداللهی؛ حسین قاسمی زاده

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.30465/lir.2020.4999

چکیده
  خسرو و شیرین یکی از آثار مهم نظامی گنجوی در حوزۀ ادبیات غنایی است. نظامی در این منظومه، یکی از مهم‌ترین داستان‌های عاشقانۀ قبل از اسلام را به تصویر کشیده است. در این پژوهش با بهره‌گیری از ابزار کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی- تحلیلی و استفاده از نظریۀ عشق اریک فروم که نظریه‌ای روانشناختی است، شخصیت فرهاد بررسی و تحلیل شده است. این پژوهش ...  بیشتر