نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شعرعارف قزوینی از دیدگاه نظریة زیبایی‌شناسی انتقادی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-145

علی طاهانسب