اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 256
تعداد پذیرش 31
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 119
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 56

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 58
تعداد مشاهده مقاله 16710
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8798
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 58 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 179 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 48 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 9 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 32 روز
درصد پذیرش 12 %