خوانش جرم شناسانه آثار سعدی در حوزه کجروی کودک و نوجوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارآموز قضایی

2 رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

10.30465/lir.2020.4625

چکیده

سعدی شاعر و نویسنده قرن هفتم که از پرورش یافتگان نامی فرهنگ اصیل ایرانی واسلامی است اگرچه به عنوان جامعه‌شناس و جرم‌شناس شناخته نمی‌شود؛ اما درآثار شبه مانندیک جرم‌شناس وجامعه‌شناس، نسبت به کجروی و بزهکاری بی‏تفاوت نبوده و در خلال گفتارهایش مطالبی مطرح کرده که با نظریات مطرح جرم شناسی سازگاری و تطابق قابل توجه‏ای  دارد. در این نوشتار ضمن اینکه بر ارتباط عمیق جرم‌شناسی با ادبیات پی می‌بریم ردب پای بسیاری از نظریات مطرح در جرم‌شناسی را در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان در آثار سعدی خواهیم یافت. سعدی در آثارش به خوبی به تأثیر وراثت و محیط بر شکل‌گیری رفتار انحرافی اشاره کرده و به راهکارهای قابل توجه‌ای چون سیاست تشویق و تنبیه، تعلیم وتربیت و.... در راستای پیشگیری از کجروی اشاره می‌کند. همچنین خواهیم دید تعارض موجود در آثار سعدی؛ انتخابی کاملا آگاهانه بوده که از جامع نگری وی نشات گرفته است و میتوان گفت نظریات وی با جرمشناسی پست مدرنیسم که تصویری واقع گرایانه وچند بعدی ازعلل جرم ارائه می‏دهد تشابه بسیاری دارد.

کلیدواژه‌ها