ظرفیت‎های اقتباس سینمایی از رمان ده نفر قزلباش اثر حسین مسرور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمومی دانشگاه هنر تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

چکیده

ادبیات داستانی فارسی، گنجینه‎ای غنی از روایت‎های مختلف فکر و خیال نویسندگان خوش ذوق ایرانی است که در تعامل با هنر پر نفوذ سینما، قابلیت‎های تعامل فراوانی دارد و رمان تاریخی ده‌نفرقزلباش نوشته‌ی حسین مسرور، یکی از این آثار است که در بستر ادبیات عامیانه با جزئیات فراوان نوشته شده و با بهره‎مندی از وجوه تصویری و تعدد برخی عناصر نمایشی، ظرفیت‌های اقتباسی مطلوبی دارد. بر این اساس در مقاله‎ی پیش رو تلاش شده به روش توصیفی- تحلیلی نشان داده شود چگونه زمینه‎ی داستانی اثر و فراز و فرودهای پرکشش آن در کنار انبوهی از خرده‌روایت‎ها با انواع بحران‎ها و نقاط اوج داستانی، به بستری تبدیل شده که سایر عناصر نمایشی مانند کشمکش‌های پر هیجان فراوان، توصیفات متنوع و دقیق تصویری و شخصیت‎های نمایشی باورپذیر، با بیانی حماسی و کنش‎محور در آن شکل گرفته و در تعامل با درونمایه‏های پرمخاطب، این اثر را به گزینه‌ای مطلوب برای اقتباس سینمایی تبدیل کرده است.

کلیدواژه‌ها