تعداد مقالات: 36
26. نگاهی به شخصیتهای رمان کلیدر دولت آبادی براساس مفاهیم احساس کهتری، جبران و برتری جویی در نظریه آدلر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-229

طاهره گلستانی بخت؛ مریم زمانی(الله داد)؛ سامان رحمانی فرشباف


27. بررسی آسیب‌های اجتماعی و تاریخی قرن هشتم هجری در شعر حافظ شیرازی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 235-259

محمد کشاورز بیضایی


29. بازنمایی فرهنگ شفاهی تهران قدیم در «بوف کور» صادق هدایت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 230-252

سیامک نادری


30. نظریه عشق استرنبرگ و نقد تطبیقی داستان معاصر

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 260-291

معصومه محمودی


31. « بیع و مبایعه» در داستان «پادشاه و کنیزک مثنوی معنوی»

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 233-265

ابوالفضل غنی زاده


32. بازآفرینی و بازخوانی شخصیت‌های تاریخی در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 253-291

معصومه نعمتی قزوینی؛ لیلا جدیدی


34. تأملاتی دربارة معرفت تاریخی سعدی شیرازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 266-283

محمد کشاورز بیضایی؛ رضا معینی رودبالی؛ کبری عریانی؛ مجتبی رضایی سرچقا


35. بررسی و تحلیل ساختار و محتوای اشعار کتاب های فارسی دوره دبستان

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 322-346

سجاد نحفی بهزادی؛ زیبا علیخانی؛ مهری مهری


شماره‌های پیشین نشریه