دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی نقش قاعدۀ«کم کوشی زبانی» در شکل‌گیری زبان محاوره‌ی مجموعهٔ یکی بود و یکی نبود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

جعفر فسائی؛ سمیه رضایی


2. بررسی تطبیقی نقش گرگ در اسطوره‌های ملل و اسطوره‌های ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

فرانک جهانگرد؛ رحمان نقی زاده


3. نقش فاعلی شاعردر آفرینش شعر براساس بازخوانیهای متفاوت ازنظریه فلسفی -هنری میمسیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

منصوره معینی


4. نگرش مولانا به ناهنجاری‌های جنسی و هویت‌های دیگرگونۀ جنسی در مثنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

سید ناصر جابری اردکانی؛ حسین علی اکبری؛ دریا محیط


5. روابط بینامتنی اشعار بحتری با تاریخ، فرهنگ و هنر ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1399

علیرضا حسینی؛ فاطمه زمانی؛ لیلا صحرائیان


6. خوانش تأملی «پیر چنگی» در زمان و حکایت پل ریکور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

زهرا صابری نیا؛ نرگس محمدی بدر؛ فاطمه کوپا؛ فرهاد درودگریان


7. سبک زنانه در متون لالایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

محمداسماعیل دهقان طزرجانی؛ حسن ذوالفقاری


8. تحلیل چهار ترجمه انگلیسی از گزیده اشعار بوستان سعدی با استفاده از نظریه کتفورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

عنایت اله شعبانی؛ نفیسه عمادی؛ فاطمه دفتری


9. واکاوی شخصیت «طوبا» در رمان طوبا و معنای شب بر مبنای «مثلث کارپمن»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

سعیده صمیمی؛ پروانه عادل‌زاده؛ کامران پاشایی فخریی